COMMITTED TO JEUGD

 

Jeugd

committed_to_jeugd_ngf

Golfclub Zeegersloot is ‘Committed tot jeugd’!

Met het verwerven van het certificaat ‘Committed to jeugd’ van de Nederlandse Golf Federatie omarmt Golfclub Zeegersloot volledig het streven naar een goede en vooral enthousiaste opleiding van jeugdige golfers in ons land, uiteraard in Alphen en directe omgeving in het bijzonder.

Dit streven vergt een intensieve toewijding van clubleden, die samen een commissie vormen, maar ook van de jeugdcoaches/mentoren, die voor hun taak uitgebreid en degelijk zijn opgeleid. Verder hebben de golfprofessionals van Golfschool Het Groene Hart, die hun domicilie hebben op de Zeegerslootse golfaccommodatie, een energiek aandeel in dit programma. Nauwe betrokkenheid en participatie van ouders alsmede van bestuur en andere verenigingscommissies is eveneens cruciaal voor het welslagen van deze vorm van golfopleiding.

Jeugdplan
In het breed gedetailleerd uitgewerkte jeugdplan van de vereniging, geroemd door de NGF-vertegenwoordiging om z’n overzichtelijkheid, is in fases beschreven hoe kinderen vanaf zes jaar zich het spel als het ware spelenderwijs en niet op basis van louter techniek eigen kunnen maken. Aandacht wordt bijvoorbeeld besteed aan het stimuleren van de ambitie, maar eveneens aan het hebben van plezier in golf, de sociale contacten en de verbetering naar individuele mogelijkheden en wensen. In het opleidingsprogramma zijn aspecten als oefenen en trainen op de oefenfaciliteiten, baantrainingen en het spelen van wedstrijden geïntegreerd.

Trainingsgroepen
Jeugdleden worden ingedeeld in trainingsgroepen van zes leden; ze volgen het opleidingsprogramma totdat ze een officiële golfhandicap hebben behaald. In dat programma wordt behalve aan de golftechniek, aandacht besteed aan etiquette en golfregels, sociale en emotionele aspecten, mentaliteit en teambuilding.

NK tot 12 jaar
Met het implementeren van het programma in het verenigingsleven slaat Golfclub Zeegersloot een nieuwe weg in. Die weg is in feite opengesteld direct nadat de club in 1984 werd opgericht en die onder andere gestalte kreeg door de organisatie van de landelijk bekende en gewaardeerde Nationale Minidag; op het hoogtepunt van de twintig jaar waarin dit evenement op Zeegersloot werd gehouden, deden er meer dan 250 kinderen per wedstrijddag uit het hele land mee. In 2009 is De Nationale Minidag op Zeegersloot omgedoopt in het officiële Nederlandse jeugdkampioenschap voor kinderen tot 12 jaar. De achtentwintigjarige ervaring heeft daarvoor model gestaan.

Certificaat NGF
De toekenning van het NGF-certificaat is mede geschied op basis van de continuïteitsgarantie van de vereniging. De golfclub verwacht door het implementeren van het jeugdopleidingsplan de toestroom van met name jeugdigen op het gewenste, aanvaardbare niveau te kunnen houden. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Golf Federatie hebben op 3 juni het certificaat, een schildje en een vlag uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op GC Zeegersloot.

Info jeugdlidmaatschap

 

Jeugdlessen

Jeugdlessen zijn een ideale manier om kinderen vroeg enthousiast te maken voor de golfsport. En dat niet alleen, ook is gebleken dat het lesgeven aan jeugd z’n vruchten afwerpt. Een aantal van de op Zeegersloot opgeleide jeugdspelers speelt inmiddels bij de gerenommeerde Nederlandse clubs. Dat is in de eerste plaats een compliment voor de speler, maar ook voor de club. Zeegersloot blijkt een club met potentie voor jeugdspelers.

De lessen zijn meer dan alleen chip-, put-, en swinglessen. Samen streven wij erna om de jeugdlessen zowel leuk als leerzaam te maken. Als leidraad gebruiken we de boeken ‘Spelenderwijs Leren’ van Elliot van der Veeke. Per leeftijdscategorie doen we allerlei oefeningen in spelvorm die gerelateerd zijn aan het golfen. Er is dan ook niet alleen aandacht voor techniek, maar ook voor de regels en vooral voor de etiquette.

Om jeugdlessen te volgen bij Golfclub Zeegersloot, hoef je geen lid te worden van de club. Wel betaal je iets meer voor de lessen. Het lidmaatschap biedt je (als je in bezit bent van het GVB) naast de goedkopere jeugdlessen ook als voordeel dat je onbeperkt kunt spelen op de prachtige baan van Zeegersloot.

Jeugd Zeegersloot
Jeugd & Clubhandicap 54

Er wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdleden onder de 14 jaar en jeugdleden van 14 jaar en ouder. Een jeugdlid hoort bij de groep 14 jaar en ouder vanaf de dag dat hij/zij 14 jaar is. Voor jeugdleden tot 14 jaar gelden de volgende regels t.a.v. het behalen van een clubhandicap.

1. GOLF-REGELEXAMEN
Jonge spelers volgen 9 verplichte regellessen. Deze lessen zijn als volgt opgebouwd:

 1. Drie of vier theorielessen aan de hand van het boek: “De belangrijkste golfregels voor de jeugd”;
 2. Eén les rekenen met Stableford en kaart invullen;
 3. Eén praktijkles op de Griendbaan;
 4. Drie of vier praktijklessen op het oefencentrum met de jeugdcoach (het oefenen van de stof uit de 3 theorielessen).

De theorielessen worden verzorgd door een lid van de Regel- en examencommissie samen met een lid van de Jeugdcommissie. De rekenles en de praktijkles op de Griendbaan worden verzorgd door een lid van de Jeugdcommissie. De lessen duren één uur, met uitzondering van de les op de Griendbaan: deze duurt ongeveer 1,5 uur. De kinderen wordt gevraagd de lesstof van te voren te bestuderen en eventuele vragen en onduidelijkheden te noteren. Gestreefd wordt naar 6 kinderen per groep. Alle lessen moeten gevolgd worden. Gemiste lessen worden ingehaald. Blijkt dat een jeugdlid na 9 lessen onvoldoende kennis heeft van regels, etiquette en kaart invullen, dan zal het betreffende jeugdlid enkele herhalingslessen moeten volgen.

Voordat een jeugdlid aan zijn Qualifying Rondes kan beginnen, dient het de 9 verplichte regellessen met goed resultaat gevolgd te hebben!

2. PRAKTISCH DEEL
Nadat het albatrossniveau is gehaald, kan een qualifying ronde worden gespeeld. Een ronde op de Griendbaan heeft de voorkeur. Het praktisch deel bestaat uit het spelen van 9 holes vanaf handicap 54 (een qualifying kaart) en het daarop behalen van ten minste 18 Stablefordpunten. Op GC Zeegersloot zal deze ronde gelopen worden met een marker die of lid is van de Jeugdcommissie of jeugdcoach is, of met een ervaren clublid. Dus niet met een familielid, vriendje of vriendin.

Deze kaart met voldoende Stablefordpunten moet ingeleverd worden bij de coördinator-lessen. Die voorziet de kaart van de aanvullende gegevens. De kaart wordt dan verwerkt en de clubhandicap is een feit. Gooi deze kaart dus niet in de Q-kaartenbak in de hal!

N.B. QUALIFYING KAARTEN GESPEELD VOORDAT HET NIVEAU ALBATROSS IS BEHAALD, WORDEN NIET GEACCEPTEERD.

Om het niveau van albatross te bereiken, is er een compleet les- en trainingsschema voor de jeugd. In de jeugdgids staat alles over lessen, trainingen en spelniveau. Het spelniveau wordt onderverdeeld in par, birdie, eagle en albatross, zie ook duidelijkheid over spelniveau door label aan tas. De taslabels worden verdiend met het afleggen van een test, waarbij bepaald wordt of een jeugdlid voldoet aan de gestelde eisen. De testen worden afgenomen door de professional of een jeugdcoach.

Jeugdleden van 14 jaar en ouder volgen de regellessen en doen schriftelijk examen bij de Regel- en examencommissie van GC Zeegersloot. Zodra zij geslaagd zijn voor de theorie en het niveau albatross hebben bereikt, kunnen ze beginnen met de qualifying rondes. Ook hier geldt voor jeugdleden dat de marker iemand is die of lid is van de Jeugdcommissie of jeugdcoach is, of een ervaren clublid. Dus niet met een familielid, vriendje of vriendin.

Jeugdleden vanaf 14 jaar worden door de Jeugdcommissie aangemeld bij de Regel- en examencommissie voor regellessen en het examen. De lesgevende professional beslist i.o.m. de coördinator lessen van de Jeugdcommissie over het juiste moment van aanmelding. Jeugdleden 14+ kunnen naast de theorielessen van de Regel- & Examencommissie ook de theorielessen voor de jeugd volgen.

NB: De regelexamen-kandidaat van 14+ dient:

 • Zelf aan te geven in welke maand hij/zij aan de lessen en het examen wil deelnemen;
 • Het door de professional getekende formulier geheel ingevuld in te leveren bij de Regel- & Examencommissie;
 • et verschuldigde les- en examengeld tijdig te voldoen!
Jeugd Zeegersloot
Hole-In-One door jeugdleden

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk voor spelers tot en met 17 jaar (op de dag dat de hole-in-one wordt geslagen) om een hole-in-one, onder de voorwaarden als hierna vermeld, aan te melden bij de Nederlandse Golf Federatie.

Voorwaarden:

 • De hole-in-one moet geslagen zijn in een wedstrijd of Qualifying ronde.
 • De hole waarop de hole-in-one wordt gemaakt, moet voor jongens langer zijn dan 100 meter en voor meisjes langer dan 80 meter.
 • De hole-in-one moet worden aangemeld door de jeugdcommissie van een bij de NGF aangesloten vereniging, d.m.v. het opsturen van een kopie van de scorekaart.

Wat kan de speler van de NGF verwachten:

 • Opname in de NGF Hole-in-one Club voor jeugd.
 • Een certificaat op naam.
 • Een label voor aan de tas met het logo van de NGF Hole-in-One club voor jeugd.
Jeugdcoaches
Jeugdcoaches gezocht

We zijn op zoek naar nieuwe jeugdcoaches om de huidige groep uit te breiden. Het aantal jeugdleden groeit weer. Voor deze groep 6 tot 9 jarigen en de groep vanaf 14 jaar zoeken wij 1 of 2 jeugdcoaches.

Wat doet een jeugdcoach?
De jeugdcoach is vooral voorwaardenscheppend bezig. Hij of zij:

 • Bepaalt samen met de pro welk onderdeel van het spel op een training wordt aangepakt;
 • Zorgt voor de materialen die nodig zijn om een onderdeel te oefenen;
 • Geeft vorm aan de oefeningen.
 • Is lid van GC Zeegersloot

Hiervoor heeft de jeugdcoach de beschikking over de oefenmaterialen van de pro’s, een boek met oefeningen en advies van de pro.

Eens kennismaken met een ervaren jeugdcoach en het werk dat ze doen? Ze zijn regelmatig op vrijdagavond en zondagochtend te vinden op het oefencentrum of op de parkbaan. Een uurtje oefenen met 6 tot 8 jarigen of liever een groep pubers? Het kan allemaal. Er zijn ongeveer 14 tot 16 trainingen per jaar. Vakanties zijn vrij-geroosterd.

Doen?
Al onze jeugdcoaches krijgen de 2-daagse cursus jeugdcoach aangeboden, waarbij het niet gaat om zelf (beter) te leren golfen, maar: hoe leer ik het de jeugd! Deze cursus wordt door de NGF georganiseerd.
Als u interesse heeft voor het jeugdcoachschap en de cursus, neem dan contact op met de jeugdcommissie, tel. 06-28592246 (Han van Gogh) of mail naar jeugd@zeegersloot.nl, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op!

Jeugd Zeegersloot
Jeugdige jeugd Zeegersloot