Jeugd

committed_to_jeugd_ngf

Golfclub Zeegersloot is ‘Committed tot jeugd’!

Met het verwerven van het certificaat ‘Committed to jeugd’ van de Nederlandse Golf Federatie omarmt Golfclub Zeegersloot volledig het streven naar een goede en vooral enthousiaste opleiding van jeugdige golfers in ons land, uiteraard in Alphen en directe omgeving in het bijzonder.

Dit streven vergt een intensieve toewijding van clubleden, die samen een commissie vormen, maar ook van de jeugdcoaches/mentoren, die voor hun taak uitgebreid en degelijk zijn opgeleid. Verder hebben de golfprofessionals van Golfschool Het Groene Hart, die hun domicilie hebben op de Zeegerslootse golfaccommodatie, een energiek aandeel in dit programma. Nauwe betrokkenheid en participatie van ouders alsmede van bestuur en andere verenigingscommissies is eveneens cruciaal voor het welslagen van deze vorm van golfopleiding.

Jeugdplan
In het breed gedetailleerd uitgewerkte jeugdplan van de vereniging, geroemd door de NGF-vertegenwoordiging om z’n overzichtelijkheid, is in fases beschreven hoe kinderen vanaf zes jaar zich het spel als het ware spelenderwijs en niet op basis van louter techniek eigen kunnen maken. Aandacht wordt bijvoorbeeld besteed aan het stimuleren van de ambitie, maar eveneens aan het hebben van plezier in golf, de sociale contacten en de verbetering naar individuele mogelijkheden en wensen. In het opleidingsprogramma zijn aspecten als oefenen en trainen op de oefenfaciliteiten, baantrainingen en het spelen van wedstrijden geïntegreerd.

Trainingsgroepen
Jeugdleden worden ingedeeld in trainingsgroepen van zes leden; ze volgen het opleidingsprogramma totdat ze een officiële golfhandicap hebben behaald. In dat programma wordt behalve aan de golftechniek, aandacht besteed aan etiquette en golfregels, sociale en emotionele aspecten, mentaliteit en teambuilding. Met de zestien lessen en zestien trainingen op basis van een jeugdlidmaatschap van € 184,00 en een trainingsbijdrage van slechts € 75,00, wordt een begin gemaakt om de basisdoelstelling te bereiken.

NK tot 12 jaar
Met het implementeren van het programma in het verenigingsleven slaat Golfclub Zeegersloot een nieuwe weg in. Die weg is in feite opengesteld direct nadat de club in 1984 werd opgericht en die onder andere gestalte kreeg door de organisatie van de landelijk bekende en gewaardeerde Nationale Minidag; op het hoogtepunt van de twintig jaar waarin dit evenement op Zeegersloot werd gehouden, deden er meer dan 250 kinderen per wedstrijddag uit het hele land mee. In 2009 is De Nationale Minidag op Zeegersloot omgedoopt in het officiële Nederlandse jeugdkampioenschap voor kinderen tot 12 jaar. De achtentwintigjarige ervaring heeft daarvoor model gestaan.

Certificaat NGF
De toekenning van het NGF-certificaat is mede geschied op basis van de continuïteitsgarantie van de vereniging. De golfclub verwacht door het implementeren van het jeugdopleidingsplan de toestroom van met name jeugdigen op het gewenste, aanvaardbare niveau te kunnen houden. Vertegenwoordigers van de Nederlandse Golf Federatie hebben op 3 juni het certificaat, een schildje en een vlag uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst op GC Zeegersloot.

Info jeugdlidmaatschap

Jeugd Zeegersloot
Jeugd & Clubhandicap 54

Er wordt onderscheid gemaakt tussen jeugdleden onder de 14 jaar en jeugdleden van 14 jaar en ouder. Een jeugdlid hoort bij de groep 14 jaar en ouder vanaf de dag dat hij/zij 14 jaar is. Voor jeugdleden tot 14 jaar gelden de volgende regels t.a.v. het behalen van een clubhandicap.

1. GOLF-REGELEXAMEN
Jonge spelers volgen 9 verplichte regellessen. Deze lessen zijn als volgt opgebouwd:

 1. Drie of vier theorielessen aan de hand van het boek: “De belangrijkste golfregels voor de jeugd”;
 2. Eén les rekenen met Stableford en kaart invullen;
 3. Eén praktijkles op de Griendbaan;
 4. Drie of vier praktijklessen op het oefencentrum met de jeugdcoach (het oefenen van de stof uit de 3 theorielessen).

De theorielessen worden verzorgd door een lid van de Regel- en examencommissie samen met een lid van de Jeugdcommissie. De rekenles en de praktijkles op de Griendbaan worden verzorgd door een lid van de Jeugdcommissie. De lessen duren één uur, met uitzondering van de les op de Griendbaan: deze duurt ongeveer 1,5 uur. De kinderen wordt gevraagd de lesstof van te voren te bestuderen en eventuele vragen en onduidelijkheden te noteren. Gestreefd wordt naar 6 kinderen per groep. Alle lessen moeten gevolgd worden. Gemiste lessen worden ingehaald. Blijkt dat een jeugdlid na 9 lessen onvoldoende kennis heeft van regels, etiquette en kaart invullen, dan zal het betreffende jeugdlid enkele herhalingslessen moeten volgen.

Voordat een jeugdlid aan zijn Qualifying Rondes kan beginnen, dient het de 9 verplichte regellessen met goed resultaat gevolgd te hebben!

2. PRAKTISCH DEEL
Nadat het albatrossniveau is gehaald, kan een qualifying ronde worden gespeeld. Een ronde op de Griendbaan heeft de voorkeur. Het praktisch deel bestaat uit het spelen van 9 holes vanaf handicap 54 (een qualifying kaart) en het daarop behalen van ten minste 18 Stablefordpunten. Op GC Zeegersloot zal deze ronde gelopen worden met een marker die of lid is van de Jeugdcommissie of jeugdcoach is, of met een ervaren clublid. Dus niet met een familielid, vriendje of vriendin.

Deze kaart met voldoende Stablefordpunten moet ingeleverd worden bij de coördinator-lessen. Die voorziet de kaart van de aanvullende gegevens. De kaart wordt dan verwerkt en de clubhandicap is een feit. Gooi deze kaart dus niet in de Q-kaartenbak in de hal!

N.B. QUALIFYING KAARTEN GESPEELD VOORDAT HET NIVEAU ALBATROSS IS BEHAALD, WORDEN NIET GEACCEPTEERD.

Om het niveau van albatross te bereiken, is er een compleet les- en trainingsschema voor de jeugd. In de jeugdgids staat alles over lessen, trainingen en spelniveau. Het spelniveau wordt onderverdeeld in par, birdie, eagle en albatross, zie ook duidelijkheid over spelniveau door label aan tas. De taslabels worden verdiend met het afleggen van een test, waarbij bepaald wordt of een jeugdlid voldoet aan de gestelde eisen. De testen worden afgenomen door de professional of een jeugdcoach.

Jeugdleden van 14 jaar en ouder volgen de regellessen en doen schriftelijk examen bij de Regel- en examencommissie van GC Zeegersloot. Zodra zij geslaagd zijn voor de theorie en het niveau albatross hebben bereikt, kunnen ze beginnen met de qualifying rondes. Ook hier geldt voor jeugdleden dat de marker iemand is die of lid is van de Jeugdcommissie of jeugdcoach is, of een ervaren clublid. Dus niet met een familielid, vriendje of vriendin.

Jeugdleden vanaf 14 jaar worden door de Jeugdcommissie aangemeld bij de Regel- en examencommissie voor regellessen en het examen. De lesgevende professional beslist i.o.m. de coördinator lessen van de Jeugdcommissie over het juiste moment van aanmelding. Jeugdleden 14+ kunnen naast de theorielessen van de Regel- & Examencommissie ook de theorielessen voor de jeugd volgen.

NB: De regelexamen-kandidaat van 14+ dient:

 • Zelf aan te geven in welke maand hij/zij aan de lessen en het examen wil deelnemen;
 • Het door de professional getekende formulier geheel ingevuld in te leveren bij de Regel- & Examencommissie;
 • et verschuldigde les- en examengeld tijdig te voldoen!
Jeugd Zeegersloot
Hole-In-One door jeugdleden

Sinds 1 januari 2011 is het mogelijk voor spelers tot en met 17 jaar (op de dag dat de hole-in-one wordt geslagen) om een hole-in-one, onder de voorwaarden als hierna vermeld, aan te melden bij de Nederlandse Golf Federatie.

Voorwaarden:

 • De hole-in-one moet geslagen zijn in een wedstrijd of Qualifying ronde.
 • De hole waarop de hole-in-one wordt gemaakt, moet voor jongens langer zijn dan 100 meter en voor meisjes langer dan 80 meter.
 • De hole-in-one moet worden aangemeld door de jeugdcommissie van een bij de NGF aangesloten vereniging, d.m.v. het opsturen van een kopie van de scorekaart.

Wat kan de speler van de NGF verwachten:

 • Opname in de NGF Hole-in-one Club voor jeugd.
 • Een certificaat op naam.
 • Een label voor aan de tas met het logo van de NGF Hole-in-One club voor jeugd.
Jeugdcoaches
Jeugdcoaches gezocht

We zijn op zoek naar nieuwe jeugdcoaches om de huidige groep uit te breiden. Het aantal jeugdleden groeit weer. Voor deze groep 6 tot 9 jarigen en de groep vanaf 14 jaar zoeken wij 1 of 2 jeugdcoaches.

Wat doet een jeugdcoach?
De jeugdcoach is vooral voorwaardenscheppend bezig. Hij of zij:

 • Bepaalt samen met de pro welk onderdeel van het spel op een training wordt aangepakt;
 • Zorgt voor de materialen die nodig zijn om een onderdeel te oefenen;
 • Geeft vorm aan de oefeningen.
 • Is lid van GC Zeegersloot

Hiervoor heeft de jeugdcoach de beschikking over de oefenmaterialen van de pro’s, een boek met oefeningen en advies van de pro.

Eens kennismaken met een ervaren jeugdcoach en het werk dat ze doen? Ze zijn regelmatig op vrijdagavond en zondagochtend te vinden op het oefencentrum of op de parkbaan. Een uurtje oefenen met 6 tot 8 jarigen of liever een groep pubers? Het kan allemaal. Er zijn ongeveer 14 tot 16 trainingen per jaar. Vakanties zijn vrij-geroosterd.

Doen?
Al onze jeugdcoaches krijgen de 2-daagse cursus jeugdcoach aangeboden, waarbij het niet gaat om zelf (beter) te leren golfen, maar: hoe leer ik het de jeugd! Deze cursus wordt door de NGF georganiseerd.
Als u interesse heeft voor het jeugdcoachschap en de cursus, neem dan contact op met de jeugdcommissie, tel. 06-41220133 (Marc de Sitter) of mail naar jeugd@zeegersloot.nl, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op!

Jeugd Zeegersloot
Jeugdige jeugd Zeegersloot

Gewone lidmaatschappen 2019

Golfclub Zeegersloot is een golfvereniging die de jeugd een warm hart toedraagt. De golfclub werkt met het programma “Committed to Jeugd” van de NGF en heeft daarom ook een speciaal lidmaatschap voor deze doelgroep ontwikkeld.

Algemene info

 • Contributie per jaar: € 135,00 / € 240,00 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • U kunt gedurende het gehele jaar instappen en de contributie zal dan naar rato berekend worden.

Committed to Jeugd

Golfclub Zeegersloot werkt met het programma “Committed to Jeugd” van de NGF. Dit is een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, speciaal voor de jeugd. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd en spelniveau.

Lid worden?

Bij golfclub Zeegersloot krijgt de jeugd de kans om eerst met de golfsport kennis te maken voor ze besluit lid te worden. Na 2 proeflessen en 2 trainingen verwachten wij wel een beslissing. Neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie: jeugd@zeegersloot.nl.

Jeugdleden tot en met 10 jaar betalen per jaar een contributie van € 135,–. Dat is inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Jeugdleden van 11 tot en met 20 jaar betalen € 240,–, ook inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de NGF. De kosten voor de jeugdlessen in 2017 zijn € 100,–. Hiervoor krijg je 16 lessen van een uur door een van onze professionals, en evenveel trainingen van een van onze jeugdcoaches.

Per betalende (groot)ouder (gewoon lidmaatschap of maandlidmaatschap) één GRATIS jeugdlidmaatschap (excl. NGF bijdrage) voor een (klein)kind met een leeftijd tot en met 20 jaar.

Moet je al eigen clubs hebben?

Nee, zeker niet de eerste lessen! De golfpro’s hebben een aantal clubs in verschillende maten. Als je jeugdlid wordt, kun je voor de beginperiode een setje clubs in bruikleen krijgen. Hiervoor vragen wij wel een borgsom. Informatie over deze leensets is verkrijgbaar bij de coördinator lessen. Bij de Golfshop kun je alle golfbenodigdheden kopen.

Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

Half maart spelen we de jaarlijkse openingswedstrijd van de jeugd. Gedurende het jaar zijn er maandbekerwedstrijden, vakantiewedstrijden, winterwedstrijden en jeugdcompetitie. Als je een handicap hebt, kun je aan veel meer wedstrijden deelnemen, dan wanneer je nog een beginner bent. In december spelen we nog een Sinterklaas-wedstrijd om het jaar af te sluiten.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis maken, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn kent een lidmaatschap speciaal voor jongeren met een leeftijd van 21 tot en met 29 jaar. Hiermee mogen ze tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van alle faciliteiten van Golfclub Zeegersloot.

Algemene info

 • Contributie per jaar: € 539,- of per maand: € 60,00 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • U kunt gedurende het gehele jaar instappen en de contributie zal dan naar rato berekend worden. Dit lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van 1 kalenderjaar. Voor het maandbedrag dient een incassomachtiging te worden afgegeven.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan legio wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid en Noord Holland

Er is bij het lidmaatschap voor jongeren geen sprake van entreegeld en/of een renteloze lening.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Het (Groot)ouder/(klein)kind lidmaatschap is een aantrekkelijk lidmaatschap. Elke (groot)ouder/lid (regulier lidmaatschap) mag een (klein)kind gratis als lid aanmelden met de mogelijkheid om het tegen een aantrekkelijk tarief te laten deelnemen aan de jeugdlessen.

Naast het reeds bestaande gratis lidmaatschap voor kinderen van (reguliere) leden van Golfclub Zeegersloot wordt de toetredingsdrempel voor de jeugd hiermee nog verder verlaagd. Daarmee wil de club niet alleen bereiken dat ouderen langer lid blijven van de golfclub – en dus in beweging blijven – maar ook dat kinderen al vroeg kennis maken met de golfsport. Bovendien vinden veel grootouders het gezellig om op die manier samen met hun kleinkinderen activiteiten te kunnen ondernemen. Het jongste van de ruim 1200 leden van Golfclub Zeegersloot is 6 jaar. De oudste actieve speler bij de club is 91, een mooie illustratie van het feit dat het beoefenen van de golfsport nauwelijks leeftijdsgrenzen kent.

Golfclub Zeegersloot werkt met het “Committed to Jeugd”-programma van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en het spelniveau van de kinderen. Deze lessen worden door onze golfpro’s en jeugdcoaches gegeven op zondagochtend. Op die dag heeft de jeugd ook een eigen hoekje in het clubhuis, waar de limonade rijkelijk vloeit en allerlei spelletjes worden gedaan. De begeleiding van de kleinkinderen tijdens de lessen is in handen van de pro’s en de jeugdcoaches.
Het enthousiasme onder de jongste leden blijkt inmiddels zo groot dat ouders en grootouders via een speciale app afspraken maken om de kinderen met elkaar te laten spelen.

Voor de startende golfertjes heeft Golfclub Zeegersloot golfsetjes ‘op maat’ beschikbaar, waarmee de kinderen ook buiten de lesuren, al dan niet samen met hun (groot)ouders, kunnen spelen of oefenen. Zodra de kinderen ‘baanbevoegdheid’ hebben, mogen ze ook spelen op de Parkbaan. De meer geoefende jeugd mag uiteraard, onder de daarvoor geldende voorwaarden, ook de Griend- en Heuvelbaan bespelen en deelnemen aan wedstrijden.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Handicapregistratie

Golfclub Zeegersloot kan uw officiële handicap registreren, zonder dat u speelrechten heeft, anders dan na aanschaf van een greenfee. U kunt dan uw qualifying kaarten door onze Handicapcommissie laten verwerken. U ontvangt een NGF-pas via de club.

Inschrijfformulier lidmaatschap

Lidmaatschap opzeggen

Bij het beëindigen van een lidmaatschap gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement:

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient het bestuur te hebben bereikt niet later dan 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.
 2. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het bedrag van de renteloze lening worden terugbetaald, voorzover aan de verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap is voldaan en voorzover de vereniging in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen tegen de op dat moment geldende voorwaarden voor het lidmaatschap.
 3. Indien dat niet mogelijk is, worden de gegevens van de opzegger op volgorde van binnenkomst op een lijst geplaatst. Indien de vereniging niet in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen, zal terugbetaling geschieden na het aanbrengen van een nieuw lid, door het lid dat het lidmaatschap wenst te beëindigen.
 4. Indien ook dat niet mogelijk is, zal medio van het jaar volgend op het jaar van opzegging door het bestuur worden bezien wanneer tot terugbetaling van de renteloze lening kan worden overgegaan.
 5. Indien de club minder dan duizend leningen van betalende gewone leden heeft, zal er behoudens bij overlijden, geen terugbetaling gevorderd kunnen worden.