Handicapcommissieleden

Kees Guldemond (voorzitter)
06 18884696

Tammo Vegter (secretaris)
06 12887774

Johan Kools (lid)
06 53787087

handicap@zeegersloot.nl

Laatste nieuws

Nieuwsoverzicht


Nieuwsoverzicht

Het World Handicap Systeem (WHS)

Nieuws van de Handicapcommissie

Het nieuwe World Handicap System (WHS)– deel 1

Inleiding

Op 1 maart 2021 zijn we ook in ons land overgegaan op het nieuwe WHS, een uniform systeem waarmee bereikt wordt dat handicapniveau ’s van golfers overal ter wereld vergelijkbaar zijn en je dus waar dan ook op een eerlijke manier wedstrijden met elkaar kunt spelen of Q-kaarten kunt lopen.

WHS staat bepaald niet voor Wel Heel Simpel….. aan de overgang naar dit systeem zitten best wat haken en ogen.

Laat ik beginnen met een vergelijking. In mijn golfschoenen staat de maat: UK 9 – EUR 43 – USA 10. Verschillende getallen, terwijl mij voeten toch in Nederland niet groter of kleiner zijn dan elders in de wereld. Als de schoenmaat wereldwijd geüniformeerd zou worden zit het er dik in dat mijn maat voortaan met een ander getalletje wordt aangegeven dan ik gewend was….

Dat geldt ook voor de nieuwe ‘WHS-handicap’ als maat voor onze speelsterkte. Die sterkte zal op 1 maart niet opeens veranderd zijn, maar de maat waarmee die wordt aangeven wel. Het merendeel van de golfers heeft een hogere handicap gekregen. Wees hierover niet boos of teleurgesteld! Dat nieuwe getal weerspiegelt als vanouds je speelsterkte, maar gewoon net even anders omdat de berekening ervan net even anders is.

Hoe is je nieuwe WHS handicap berekend?

Net als altijd al vormen je ingevoerde qualifying kaarten en wedstrijdresultaten de basis voor je handicap. Zo’n gelopen kaart of wedstrijd wordt ‘dagresultaat’ genoemd (in het Engels ‘scoredifferential’).

Uit je dagresultaten wordt je WHS handicap berekend als het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten van je laatste (= meest recente) 20 rondes.

Dit is dus een voortschrijdend gemiddelde. Zodra je weer een ronde (wedstrijd of Q-kaart) speelt wordt het dagresultaat daarvan meegenomen in de berekening en vervalt de oudste van de vorige 20 scores.

Van oud naar nieuw

Als je de berekening van je nieuwe WHS handicap bekijkt is helder dat je eigenlijk tenminste 20 scores moet hebben. Dat is voor sommigen van ons best veel, maar bedenk dat in eerste instantie al je ingevoerde wedstrijd- en Qualifying kaarten vanaf 2016 meegenomen zijn. Dat zal dikwijls genoeg kaarten hebben opgeleverd. Maar, recente kaarten zullen beter passen bij je huidige speelsterkte en je handicap zou een goede afspiegeling moeten zijn van die huidige speelsterkte. Ons dringende advies blijft dan ook: ga lekker de baan in – golf is een erg leuk spelletje! – en loop kaarten, hoe meer hoe beter.

In het geval je die 20 kaarten 1 maart j.l. nog niet had, dan is je eerste (nieuwe) handicap op een aangepaste manier vastgesteld. Zie hierna.

 

Het nieuwe World Handicap System (WHS)– deel 2

Van oud naar nieuw, wat wordt je eerste nieuwe WHS handicap?

Vanaf 1 maart 2021 wordt je speelsterkte met een nieuwe maat gemeten, je WHS handicap. Deze wordt berekend als het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten van je laatste (= meest recente) 20 rondes. Dat is een rekenexercitie die de computer voor je doet. Het resultaat wordt op je (digitale) golfpas vermeld.

Alle geregistreerde Q-kaarten / wedstrijden vanaf 2016 worden meegenomen, maar wat nu als je geen 20 kaarten en/of wedstrijdresultaten hebt?

In dat geval wordt je handicap vastgesteld – en steeds bijgesteld – op basis van het schema hieronder.

Aantal dagresultaten (SD) in handicapoverzichtDagresultaten die voor de hcp-berekening worden gebruiktAANPASSING
1Dagresultaat- 2,0
2Laagste 1- 2,0
3Laagste 1- 2,0
4Laagste 1- 1,0
5Laagste 10
6Gemiddelde van de laagste 2-1,0
7 of 8Gemiddelde van de laagste 20
9 tot 11Gemiddelde van de laagste 30
12 tot 14Gemiddelde van de laagste 40
15 of 16Gemiddelde van de laagste 50
17 of 18Gemiddelde van de laagste 60
19Gemiddelde van de laagste 70
20Gemiddelde van de laagste 80

 

Voorbeeld: je hebt 10 kaarten. Je nieuwe WHS handicap wordt dan het gemiddelde van je beste (= laagste) 3 scores.

Als je vervolgens een nieuwe kaart loopt is dat je 11de. Je handicap wordt nog steeds berekend als het gemiddelde van de laagste 3 scores. Zie het schema hierboven. Speel je je 12de kaart, dan wordt je handicap het gemiddelde van je laagste 4 scores. Op die manier doorloop je bovenstaand schema tot het moment dat je 20 kaarten hebt. Vanaf dat moment wordt je WHS handicap op de normale wijze berekend als het gemiddelde van je beste 8 resultaten uit de laatste 20 rondes.

Heb je nog heel weinig kaarten (maximaal 5) dan wordt je handicap in eerste instantie je laagste score, eventueel nog met 1 of 2 punten verlaagd. Vervolgens kom je met het lopen van meer kaarten steeds verder in het schema met de bijbehorende berekening van je handicap.

Bij weinig kaarten kan je handicap met het spelen van een nieuwe ronde flink fluctueren. Naarmate je dichter bij de 20 kaarten komt zullen de schommelingen kleiner worden.

 

Het nieuwe World Handicap System (WHS)– deel 3

Hoe wordt je dagresultaat berekend?

Grofweg wordt in het nieuwe WHS het aantal slagen leidend, en niet langer het aantal behaalde Stablefordpunten. Uiteraard is daar een relatie tussen, maar de berekening is toch net even anders.

Je score na het lopen van een ronde wordt in het nieuwe systeem dagresultaat genoemd (in het Engels: score differential).

Dagresultaat = (1134 / SR3 )* (aangepaste brutoscore1 – CR2 – PCC5).

Dat is een hele mondvol; ik leg de formule uit:

1. Met de aangepaste brutoscore wordt bedoeld: jouw totaal aantal slagen over alle holes, echter per hole gemaximeerd tot de par van die hole + 2 + het aantal slagen dat jij meekrijgt op die hole.

Een ezelsbruggetje: dit is het aantal slagen waarbij je net geen Stablefordpunten meer krijgt. Een voorbeeld. Stel je krijgt op hole 10 (Heuvel) 2 slagen mee. Je afslag verdwijnt rechts de baan uit en verder wil het ook niet meer lukken. Het aantal slagen dat je noteert is dan 4 (par) + 2 + 2 (jouw aantal slagen mee) = 8. De aangepaste brutoscore wordt ook wel Netto double bogey genoemd.

2. De course rating (CR): de moeilijkheidsgraad van de baan voor zogenaamde scratch-spelers (spelers met hdc = 0), zoals gemeten door de NGF op basis van onder meer de lengte van de baan, de breedte van de fairways, aanwezigheid van waterhindernissen en bunkers, en de snelheid van de greens. De CR wordt uitgedrukt in een getal.

3. De slope rating (SR): ook een getal, dat de moeilijkheidsgraad van de baan aangeeft, echter nu ook rekeninghoudend met bogey-spelers (hdc = ca. 20).

Elke baan, en daarbinnen elke tee-kleur heeft een eigen course rating en slope rating en ook voor dames en heren zijn de getallen anders. Je vindt de CR en SR op de handicaptabellen in de hal en op de site.

4. Het getal 113 staat voor een baan met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Kun je verder vergeten. Je ziet dat een moeilijke baan met een Slope Rating van meer dan 113 leidt tot een factor kleiner dan 1 (je deelt 113 door een hoger getal), en daarmee tot een lager dagresultaat (en dat leidt tot een lagere handicap).

5. De PlayingConditionsCalculation (PCC): een correctie van je prestatie op basis van extra slechte, of juist extra goede omstandigheden waaronder je gespeeld hebt. Denk hierbij aan de weersomstandigheden of de conditie van de baan op de speeldag. De PCC zal in de praktijk meestal 0 (nul) zijn. Alle op een bepaalde dag (of dagdeel) ingevoerde kaarten vormen de basis voor een eventuele correctie.

De range van de PCC is een verhoging van je dagresultaat met +1 (bij erg goede omstandigheden; de baan was ‘makkelijker’) tot een verlaging met 1,2 of 3 punten bij slechte omstandigheden. Uiteraard kan ‘het systeem’ deze aanpassing pas doen nadat alle kaarten zijn ingevoerd. De correctie wordt om 00.00 uur in de nacht na de speeldag berekend. Het is dus zaak om je kaart meteen in te voeren. Deze procedure betekent ook dat je in eerste instantie een voorlopig dagresultaat krijgt. De volgende dag wordt die pas – al dan niet aangepast – definitief.

 

Het nieuwe World Handicap System (WHS)– deel 4

Op je digitale golfpas in de app Golf.nl kun je je WHS handicap zien. Je kunt in die app ook zien op basis van welke rondes, ‘dagresultaten’ in het nieuwe jargon, je handicap berekend is. Kijk bij de tab ‘Mijn spel’ en klik op ‘Handicap’. Je krijgt dan je laatste 20 dagresultaten te zien. De beste 8 daarvan zijn vetgedrukt. Ook in de app van E-Golf4U vind je dit overzicht.

De WHS handicap is dus een voortschrijdend gemiddelde. Dat betekent dat je niet zoals je gewend bent in het oude systeem meteen na nieuwe ronde weet wat je handicap wordt: “oei, slecht gespeeld dat wordt 0.1 omhoog”, of “ah, in de buffer, mijn handicap blijft gelijk”, of “yes, een fraaie prestatie, meer dan 18 (9 holes) of 36 (18 holes) stablefordpunten, ik ga in handicap omlaag!”. Nu is je nieuwe WHS handicap niet alleen afhankelijk van je nieuwe score, maar ook van de oudste score van de laatste 20. Die wordt namelijk vervangen door je nieuwe dagresultaat.  Stel je hebt prima gespeeld, maar je oudste score was fenomenaal….dan gaat je handicap toch omhoog. Het is niet anders. Het kan ook andersom. Een slechte ronde zal niet tot ‘de beste 8 van de laatste 20’ behoren, en als je oudste score ook niet tot de beste 8 behoorde, dan verandert je handicap niet. Het gemiddelde van de beste 8 scores verandert immers niet; geen verhoging met 0.1 zoals ‘vroeger’.

Dan nog even iets anders. In de apps zie je bij je WHS handicap ook je ‘low handicap index’ (LHI) staan. Dat is je laagste handicap van de laatste 12 maanden. Op basis hiervan wordt een heel forse stijging van je handicap afgeremd. Stel dat je een tijdje niet zo lekker speelt dan zal je handicap (immers het voortschrijdend gemiddelde) stijgen. Als je dan een handicapniveau bereikt van die ‘low handicap index’ + 3, dan worden eventuele verdere verhogingen gehalveerd. Dit mechanisme wordt de ‘soft cap’ genoemd. Als je vervolgens ondanks die halveringen nog 2 punten doorstijgt, dus tot ‘low handicap index’ + 5. Dan wordt dat je maximale handicap. Je stijgt niet meer dan 5 punten boven je laagste handicap van de afgelopen 365 dagen. Dit is de ‘hard cap’. Let wel, die ‘low handicap index’ is niet eeuwigdurend. Sowieso verandert die als je je handicap verbetert. Je nieuwe handicap wordt dan automatisch je nieuwe LHI. En die is weer maximaal 365 dagen geldig. Mocht je in die periode je handicap niet verlagen onder je LHI, dan werkt dat anker niet langer, en krijg je automatisch een nieuwe (hogere) LHI.

Best lastig allemaal, maar zoals we eerder schreven, het gebeurt allemaal automatisch, de computer doet het werk, jij hoeft alleen maar gewoon zoals je altijd al deed je slagen te noteren en na goedkeuring door je marker in te voeren. Dus lig er niet wakker van.

Mocht je toch vragen hebben, kijk dan eens op de site van de NGF: www.golf.nl/whs/faq. Daar is veel informatie te vinden. En je kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar de handicapcommissie (handicap@zeegersloot.nl). Wij zullen dan ons best doen om je vraag te beantwoorden.

zoekende golfspeler

We kunnen u helaas niets tonen

Uw zoekopdracht naar een pagina, bericht of informatie is niet te vinden. Bevindt u zich op een commissiepagina? Dan heeft deze commissie nog geen berichten geplaatst.

 

Algemene informatie

Taken van de Handicapcommissie:

 • Stimuleren en faciliteren van de leden van GC Zeegersloot om een passende handicap te krijgen / behouden die hun actuele speelsterkte adequaat weergeeft, zodat men zich met flightgenoten en in wedstrijden op een eerlijke en sportieve manier met elkaar kan meten.
 • Berekenen, toekennen, administreren en publiceren van de (Baan) handicaps van alle leden volgens de regels van het ‘Wereld Handicap Systeem’.
 • Beoordelen en indien aan de orde aanpassen van een handicapniveau op verzoek van individuele spelers, bijvoorbeeld in geval van een medische oorzaak.
 • Uitvoeren van een jaarlijkse herziening van het handicapniveau van alle leden op basis van de spelhistorie van het laatste jaar.
 • In goede banen leiden van het lopen van een ‘eerste kaart’ voor nieuwe clubleden op basis waarvan men – bij voldoende resultaat – zijn/haar handicap krijgt.
 • Voorlichten van de leden op het gebied van alle handicap aangelegenheden.
 • Contact onderhouden met de Regelcommissie m.b.t. het afnemen van Golfregelexamens t.b.v. het verkrijgen van een officiële handicap.
 • Geven van richtlijnen aan de Wedstrijdcommissie en toezien op de naleving van de eisen m.b.t. Qualifying Wedstrijden.
 • Contact onderhouden met de Regiocommissaris en de Handicap- en Regelcommissie van de NGF.
 • Contact onderhouden met Handicapcommissies van andere clubs in geval van overgang van leden naar andere clubs.
 • Adviseren inzake de lay-out van de scorekaarten.
 • Bepalen van de Stroke Indexen (S.I.) van alle holes van de Griend-, Heuvel- en Parkbaan.
 • Toezien op Handicap Condities, nodig om de baan qualifying te kunnen verklaren. Het dagelijks Qualifying of Non Qualifying verklaren van de baan is gedelegeerd aan de manager en hoofd greenkeeping.

Hoe vaak speel je je handicap?

Wij spelen allemaal wel eens een ronde waarbij het totaal aantal gescoorde Stablefordpunten niet is wat vooraf werd gehoopt. Als dit meermalen gebeurt, kan de twijfel toeslaan en het idee ontstaan dat je het niet meer kunt!

Uiteraard kan dit een goed moment zijn om weer eens een les te boeken bij een van onze Professionals!

Als schrale troost voor je “mindere” resultaten staat hieronder een overzicht dat goed aangeeft hoe vaak een speler zijn Handicap of beter speelt en hoe vaak een speler slechter dan zijn Handicap speelt.

EXACT HANDICAPHANDICAP of BETERSLECHTER
0-534%66%
5-1220%80%
12-2013,5%86,5%
21-2810%90%
29-367,8%92,2%

Hoe is jouw put, chip/ pitch kwaliteit?

Overzicht puts gemaakt door de Golfprofessionals.
Afstand tot hole:

 •  90-150 cm         gemaakt: 85%
 •  150-300 cm                        54%
 •  300-450 cm                        26%
 •  450-600 cm                        19%
 •  600-750 cm                        10%
 • 750 cm +                               4%

Hoe vaak hole jij een put van twee tot drie meter?

 • Een tourspeler: 51%
 • Een speler met Hcp.   5: 37%
 • Een speler met Hcp. 10: 33%
 • Een speler met Hcp. 20: 27%

Hoe vaak missen we greens met chips en/of pitches?

 • Een tourspeler: 6%
 • Een speler met Hcp.   5:  8%
 • Een speler met Hcp. 10: 11%
 • Een speler met Hcp. 20: 19%

Handicapzaken

Procedure Qualifying kaart

De procedure voor het lopen en invoeren van een Qualifying-kaart. Er zijn verschillende mogelijkheden:

Je speelt op de baan van je homecourse (GC Zeegersloot of een andere club):

 1. Spreek met je marker af dat je een Q-ronde gaat lopen over 9 of meer holes en vanaf welke teekleur. Dit doe je in ieder geval voordat je afslaat vanaf de eerste hole!
 2. Vraag een kaart aan via de app Golf.nl of via e-Golf4U. Kies de baan de je wil spelen, het aantal holes en de teekleur. Voer daarbij ook de naam van je marker in en loop je ronde.
 3. Vul na afloop het aantal door je marker gecontroleerde slagen per hole in.
 4. Je score wordt ‘officieel’ zodra je marker je kaart heeft goedgekeurd.

Als je op een andere baan in Nederland speelt is de procedure met de app Golf.nl hetzelfde. Als je je kaart aanvraagt via e-Golf4U dan moet je in het betreffende scherm ‘vreemde baan’ aanklikken. Vervolgens selecteer je de baan (en eventuele lus) waar je speelt.