Regellessen en regelexamens

Iedereen kan op de website  https://www.golf.nl/golfsport/regels/golfregels-oefenen-golfregelexamen uitgebreid de golfregels bestuderen en het golfregelexamen oefenen.
Derhalve is de opzet voor de golfregellessen door de Regel- en Examencommissie Zeegersloot veranderd.
Er wordt nu tijdens de lessen veel meer aandacht besteed aan het toepassen van de regels op de golfbaan zelf, en wel op onze par-3 Parkbaan.

Als de weersomstandigheden het niet toelaat om de lessen buiten te geven dan hebben wij een alternatieve oplossing om dit binnen na te bootsen.

In drie praktijklessen komen alle aspecten van het golfen aan de orde, dus niet alleen de golfregels maar ook de gedragsregels.
Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder meer: de afslag, de fairway, de rough, hindernissen, bunkers, GUR, de green en out-of-bounds.
Daarnaast kunt u in de baan het een en ander tegenkomen, zoals obstakels en losse natuurlijke voorwerpen. Wat zijn dat precies en hoe moet u handelen?
Voorts wordt u inzicht geboden in de verschillende spelvormen strokeplay en matchplay, en wordt u uitgelegd hoe u de score bijhoudt op de scorekaart en hoe u uw Stableford punten berekent.

De tarieven zijn:
* drie golfregellessen op de Parkbaan, duur 1,5 uur per les : € 60,–
* het schriftelijk golfregelexamen: € 25,–.

Er zijn nog geen data bekend voor de golfregellessen, maar wel voor de golfexamens.
In de tabel hieronder ziet u de geplande data:

Data Golfregelexamens in 2024

examenexamenexamenexamen
17 februari 202418 mei 202410 augustus 202412 oktober 2024

Mocht u nog verdere vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit mailen aan examens@zeegersloot.nl.