Nationale Vogeltelling 2023 IVN

 

 

Op zaterdag 6 mei was het al vroeg druk bij de Golfclub.

Een groep vrijwilligers ging vogels tellen op de golfbaan.

Klik <HIER> voor het uitgebreide verslag met prachtige foto’s.

 

 

 

 

Nationale Vogeltelling 2022 IVN

 

Op 7 mei om 06.00 uur zijn Ferd Schelleman (GEO Coördinator) en Jan Bouwhuis met een aantal enthousiaste vogelspotters de golfbaan overgegaan om vogels te spotten en te tellen.

Zij telden 50 verschillende soorten. Dit zijn er wat minder dan in voorgaande jaren. Een paar bekende soorten hebben zich niet laten zien dit jaar.

De nestkastjes zijn volop in gebruik.

Klik <HIER> voor het volledige verslag met mooie foto’s.

 

 

 

 

2020: Spreeuwen bestrijden engerlingen

Spreeuwen en mezen zijn meer dan welkom op GC Zeegersloot

Spreeuw

Zoals ongetwijfeld bekend hebben in de eerste maanden van 2020 kraaien de fairways van enkele holes van de Griendbaan ernstig beschadigd.

Op zoek naar engerlingen en emelten kunnen kraaien en roeken behoorlijk wat schade aanrichten aan de grasvelden. Engerlingen en emelten zijn de larven van respectievelijk de meikever en de langpootmug. Engerlingen eten de ondergrondse delen van het gras, emelten het groen. Op die manier ontstaan er kale plekken in de grasmat.

De KNVB streeft naar een steeds natuurlijker beheer van de Nederlandse voetbalvelden en hoopt dat de terreinknechten hulp inroepen van spreeuwen. Te meer omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen steeds meer aan banden is gelegd.

Spreeuwen ontdoen de grasmat van engerlingen en emelten door met hun fijne snavel de larven uit hun eigen gang te trekken zónder de grasmat te beschadigen. Groot voordeel is dat de spreeuwen eerder broeden dan kraaien en roeken, twee soorten die ook dol zijn op engerlingen en emelten.

Door spreeuwen nestgelegenheid aan te bieden, kan overlast van engerlingen en emelten mogelijk worden voorkomen. Deze methode wordt al een aantal jaren succesvol toegepast op enkele Nederlandse golfbanen, die kampen met dezelfde problematiek. Vogelbescherming Nederland adviseerde daarover eerder de Nederlandse Golf Federatie.

Ook GCZ roept de hulp in van spreeuwen. Voorjaar 2020 jaar zijn  21 spreeuwenkasten gemaakt en voorzien van een aluminium plaatje met een rond gat om inbraakschede door spechten te voorkomen. Voorts is een aantal kasten gerepareerd, waaronder 7 kasten voor spreeuwen. De 28 spreeuwenkasten zijn opgehangen in 4 groepen van 7 op bomen langs de fairways van  de holes 2, 3, 4 en 7 en langs het pad van hole 3 naar de afslag van hole 4. Spreeuwen broeden bij voorkeur in kolonies.

Zoals ten tijde van de zwaluwwal(len) het geval was, zal in alle bekende vogelbladen woonruimten voor spreeuwen worden aangeboden in de hoop dat deze gevleugelde vrienden de nieuwe kasten weten te vinden.

Hoop is wat ons rest.

Op de Heuvelbaan zijn wederom enkele nestkasten voor mezen worden opgehangen omdat zij zich onder meer voeden met eikenbladprocessierupsen die zich ongetwijfeld weer laten zien.

Ook nu weer geldt: hoop is wat ons rest.

Aaltjes ter bestrijding van de engerlingen

Engerlingen

De engerlingen zijn gerelateerd aan de mestkever. Die mestkever is vermoedelijk afkomstig vanaf de manege naast de golfbaan en komt om onbekende reden op sommige fairways voor.
Inmiddels zijn in september 2020 op alle greens aaltjes gespoten om de engerlingen te bestrijden. Half oktober zijn delen van de fairways op de Griendbaan bespoten met de juiste aaltjes.
Daarnaast is in het voorjaar 2020 wilde peen gezaaid. Wilde peen heet ook wel vogelnestje en als je naar de bloem kijkt begrijp je waarom. De wilde peen herken je onder andere door de onmiskenbare geur van wortel. De aanplant van wilde peen draagt bij aan een gezonde populatie van sluipvliegen en dolkwespen.
In de tijd dat deze insecten eitjes leggen in engerlingen hebben ze een grote energiebehoefte. De bloemen van de wilde peen bieden precies op het goede moment nectar. Verder wordt er regelmatig gejaagd op de kraaien op onze baan. Daarvoor wordt trouwens ook een valk ingezet. Al deze acties moeten er toe leiden dat de baan volgend jaar minder te lijden heeft van schade aan fairways en greens.

 

Golfclub Zeegersloot ‘Committed tot Green!’

Een record aantal vogelsoorten!

Op zaterdag 6 mei 2017 is een grote groep vrijwilligers in alle vroegte de baan in gegaan voor de 17e Nationale Golfcourse Bird Watching Day. Ze hebben maar liefst 60 vogelsoorten geteld.
Op zaterdag 18 mei 2019 is er wederom een vogeltelling gehouden door een groep vrijwillegers. Er zijn toen 63 vogelsoorten geteld.

<Hier> kunt u hun verslag lezen van 2017
<Hier> kunt u hun verslag lezen van 2019

Zwaluwmuur klaar voor gebruik!

zwaluwmuur-en-jan

Het resultaat is prachtig! En een groot compliment aan Jan Bouwhuis voor zijn vasthoudendheid en doorzetting om de zwaluwmuur op deze plek in onze baan te realiseren!

Tevens namens onze club een welgemeend bedankje aan de bedrijven Spanbeton, Van Vliet en Van der Meijden voor het mede mogelijk maken van de realisatie.

Het is prachtig te zien dat Zeegersloot door de inzet van leden zo positief en ‘natuurlijk’ in het nieuws komt!

Zwaluwmuur-in-aanbouw

De zwaluwmuur in de aanbouwfase, een soort Lego voor volwassenen! De contouren zijn al zichtbaar en het is een prachtige locatie. We verwachten dat de zwaluwen dit met ons eens zijn!

Poster Zwaluw uitgelicht

GEO – Mijlpalen

geo_certificaat

GEO gecertificeerd
Op 7 maart 2015 werd het in december 2014 door de Golf Environmental Organization in Schotland aan Golfclub Zeegersloot toegekende GEO certificaat uitgereikt aan voorzitter Cees van Beurten door de president van de Koninklijke NGF, de heer Willem Zelsmann, onder aanwezigheid van de burgemeester van Alphen aan den Rijn, Mw. Liesbeth Spies, en de 175 deelnemers van de Green Day golfwedstrijd. Vervolgens ging de ‘gouden’ GEO vlag in top.

geo_gouden_vlag

GEO-plaquette van eigen grond
Naar een idee van ons lid Ruud Taal heeft de Amsterdamse graficus en ontwerper Paul Mansoor het ‘GEO-certified’-logo ingebrand op een schijf van een gesnoeide berk uit de Griendbaan. Hij gebruikte daarvoor een speciale laser graveermachine. Deze milieuvriendelijke plaquette ‘van eigen grond’ is begin 2016 door voorzitter Hans van Weezel, naast het in plexiglas verpakte GEO-certificaat, opgehangen in de hal van het clubhuis.

geo_houten_logo

Postcoderoosproject voor 168 zonnepanelen

zonnedak_lowres

De Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn start binnenkort samen met Golfclub Zeegersloot het eerste collectieve zonnestroomproject in Alphen aan den Rijn.

Voor dit zogenoemde ‘Postcoderoos’-project worden 168 zonnepanelen geplaatst op het dak van het oefencentrum van Golfclub Zeegersloot. Postcoderoos-projecten zijn een speerpunt van het ‘Nationale Energieakkoord 2013’ en speciaal bedoeld voor hen die geen zonnepanelen op hun eigen woning kunnen of willen plaatsen en toch een duurzaamheidsbijdrage willen leveren.

Deelnemers aan dit postcoderoosproject moeten woonachtig zijn in de aangrenzende postcodes 2401, 2402, 2403, 2405, 2405 en 2406 in Alphen aan den Rijn, 2481 in Woubrugge of 2461 in Ter Aar. Zij kunnen via de Coöperatie Energiek Alphen aan den Rijn onder gunstige voorwaarden investeren in zonnepanelen (à circa €  340 per stuk) en vijftien jaar lang profiteren van de onderliggende belastingregeling, zoals kwijtschelding van energiebelasting. Het rendement bedraagt ongeveer € 34 per zonnepaneel/per jaar, in totaal dus circa € 500 over 15 jaar, waarmee de kosten dus ruimschoots worden terugverdiend.

 

postcoderoos-zeegersloot2

 

De zonnepanelen worden geplaatst op het 60 meter lange dak van het oefencentrum van Golfclub Zeegersloot. Het project sluit naadloos aan op de duurzame ambities van de golfclub en draagt tevens bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de overheid.

Op dinsdag 25 oktober, om 19:30 uur, vindt in het clubhuis van Golfclub Zeegersloot, Kromme Aarweg 5 in Alphen aan den Rijn een informatieavond plaats voor alle bewoners van deze ‘postcoderoos’ (vrije inloop). Het project zal worden toegelicht door de initiatiefnemers, de installateur van de zonnepanelen Sungevity, de afnemer van de elektriciteit Greenchoice en de gemeente Alphen aan den Rijn.

Meer informatie over dit postcoderoosproject is te vinden op www.energiekalphenaandenrijn.nl

GEO – Mijlpalen

Aanvraag goed ontvangen
Met een ‘het ziet er goed uit’ beëindigde auditeur Paul van Kan, die als natuur- en landschapsdeskundige namens de Golf Environment Organization (GEO) onze Committed to Green-plannen heeft beoordeeld, eind oktober 2014 zijn bezoek aan onze club. GEO in Schotland gaat nu, aan de hand van zijn rapport, beoordelen of we aan alle criteria die voor certificering nodig zijn, voldoen.

Acht kernleden van Zeegersloot’s projectgroep, Frank Duivenvoorden, Leen van Reewijk, Paul de Greeve, Wim Hillege, Willemijn van Eijk, Theo Wils en Ruud Taal, onder leiding van Hans van Weezel, kregen vrijdag jl. vijf uur lang een spervuur van vragen en adviezen op zich af om de aanvraag voor het internationaal erkende GEO-certificaat, voor duurzaam beheer van golfbanen, succesvol te kunnen afronden.

Met zijn ‘college’ wees Paul van Kan (“ik kom absoluut een keer terug om te zoeken naar beschermde plantensoorten, want ik weet bijna zeker dat ze er zijn”) ons op allerlei punten waar op gescoord kan worden. Van een lekkere broedtemperatuur voor de ringslang tot aan het terugwinnen van warmte uit de vaatwasser in de keuken. “Wij denken te weten wat de natuur nodig heeft, maar wat is realistisch? Kunnen we werkelijk iets bijdragen en wat zijn daarbij de krachtigste punten?”

Anderhalf jaar onderzoeken, registreren en uitwerken van alle informatie door de projectgroep lijkt binnenkort te worden beloond. Paul van Kan over ons ‘bidbook’: “Jullie scoren op veel belangrijke onderwerpen heel positief. Het werkplan wijst op een blijvende ontwikkeling van de golfbaan, er is een duidelijke visie over het landschap waarin de golfbaan ligt en er bestaat een prima interactie met ‘de maatschappij’, zoals het IVN, de gemeente Alphen aan den Rijn en de Historische Vereniging Alphen”.

Daarnaast liet Paul van Kan duidelijk blijken dat hij onder de indruk is van het draagvlak binnen de club, zoals de acties voor de zonnepanelen en vogelhuisjes, maar ook over het aantal ‘eigen’ mensen dat direct of indirect aan het project meewerkt. “Maar het allerbelangrijkste is dat over drie jaar, als een her-audit plaatsvindt, kan worden vastgesteld dat daadwerkelijk uitvoering is gegeven aan de plannen. Want je moet niet alleen opschrijven wat je doet, maar ook doen wat je opschrijft”, benadrukte hij tot slot.

Voor Golfclub Zeegersloot is het vanaf nu afwachten, maar als alles meezit kunnen we nog voor het eind van dit jaar GEO-gecertificeerd zijn. En daarmee zou ‘de aanbeveling’, die Hans van Beek en Wim Hillege in 2011 namens de baancommissie aan het bestuur deden, een feit zijn.
Een mooiere afsluiting van ons jubileumjaar is nauwelijks denkbaar.

Leden bezorgen vogels tweede huisje

In het kader van de GEO-activiteiten zijn de leden van de GCZ eind 2014 uitgenodigd om een “Tweede huisje v.o.n. in het Groene Hart van Holland” aan te schaffen. Ruim honderd leden gaven gehoor aan deze uitnodiging en doneerden 10 Euro. In totaal zijn 135 huisjes en een vleermuizenkast geleverd door Afdeling Houtbewerking van de Zorginstelling Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Een zeer geslaagde win-win actie.

Begin maart 2015 hebben acht leden van de GCZ onder leiding van Stef Strik (IVN, Alphen aan den Rijn) de huisjes opgehangen, sommige hoog in de boom, andere wat lager maar allemaal alleen bereikbaar met een ladder.

In de laatste week van februari 2016 hebben Sylvia Fonkert, Jan Bouwhuis, Aad Geeve, Vic Rouppe van der Voort, Karel van Klaveren en Paul de Greeve de huisjes gecontroleerd en schoongemaakt. Het was een hele klus, te meer omdat de buggy waarmee de ladder werd vervoerd op de paden moest blijven. Het was soms lang zeulen met de ladder door de natte baan.

Enkele huisjes hangen zo hoog in de boom dat ze voor een controle- en schoonmaakbeurt onbereikbaar waren. Of deze huisjes bewoond zijn is dus onbekend. Dat zal de toekomst uitwijzen. Het betreft hier onder meer de torenvalkkasten op hole 4 en hole 10.

Hoewel de locaties van de huisjes kadastraal waren vastgelegd werden niet alle huisjes op de aangegeven plaats aangetroffen. Tijdens de komende golfrondes zullen deze huisjes hopelijk worden gevonden.

Resultaten van de controle
Op de Parkbaan werden in totaal 17 huisjes gecontroleerd. In 8 huisjes een nest aangetroffen. In 2 huisjes werd alleen geslapen en 4 huisjes werden door vogels bezocht.

Op de Heuvelbaan werden in totaal 33 huisjes gecontroleerd. In 14 huisjes werd een nest aangetroffen. In 15 huisjes werd geslapen. 4 huisjes werden niet of nauwelijks door de vogels bezocht. De torenvalkkast hangt te hoog.

Op de Griendbaan (hole 1 t/m3) werden 22 huisjes gecontroleerd. In 10 huisjes werd een nest aangetroffen. In 7 huisjes werd alleen maar geslapen. 2 huisjes werden bezocht. 3 huisjes werden door de vogels niet opgemerkt.

Op de Griendbaan (hole 4 t/m 9) werden 28 huisjes gecontroleerd. In 14 huisjes werd een nest aangetroffen. In 13 huisjes werd alleen maar geslapen. 1 huisje werd niet bezocht.
2 huisjes hangen te hoog voor controle.

Rond het clubhuis en de driving range werden 15 huisjes gecontroleerd. In 6 huisjes werd een nest aangetroffen. In 5 huisjes werd geslapen. 3 huisjes werden bezocht. 1 huisje zat potdicht. De vleermuizenkast hangt zo hoog dat een controle door het team controleurs niet mogelijk was.

Resumé: in 52 van de 125 gecontroleerde huisjes werd een nest aangetroffen. Voorwaar geen slecht resultaat voor het eerste jaar. Natuurlijk zijn we benieuwd naar de score voor 2016.
En inderdaad, op de Griendbaan werd veel geslapen: 20 huisjes werden gebruikt als slaapplaats.

Opmerkelijke bevindingen

  • Sommige nesten waren (soms meer dan) 10 centimeter dik en bestonden uit lagen van verschillend materiaal.
  • Een keer werd in het nest een dode koolmees aangetroffen; een keer een gaaf eitje.
  • Tijdens de controle kon enkele keren het harde werken van een specht worden bewonderd: de toegang was verruimd; een keer was er stevig op het grondplaatje in de kast ingehakt en gepoogd een “achterdeurtje” te maken.
  • Ook hebben enkele halsbandparkieten geprobeerd toegang te krijgen tot een huisje. Of dit resultaat heeft gehad is niet bekend.

SLOTOPMERKING
Na afloop van de controles is afgesproken in de herfst van 2016 de huisjes wederom te controleren en schoon te maken. Voorwaarde is echter wel dat dan de buggy de baan in mag.

GEO – Mijlpalen

Verhuisbericht graskarpers

graskarper-flip

Graskarper ‘Flip’

Woensdagmiddag zijn twee graskarpers verantwoord gevangen en netjes verplaatst in de vijver bij de green van hole 3. Er is door de vrijwilligersploeg eerder al een hek in de vijver geplaatst, om in het deel dat karpervrij wordt gemaakt weer waterplanten te kunnen laten groeien en bloeien.

Graskarper ‘Flip’ is 71 cm lang en 9 kg. Graskarper ‘Hans’ is maar liefst 77 cm lang en 12 kg.

graskarper-hans

Graskarper ‘Hans’

Er is nog 1 graskarper te vangen…

The Nature of Golfclub Zeegersloot

Natuur Golfclub Zeegersloot