Griend- & Heuvelbaan

Welke afslagplaats gebruiken?
Gebruik de afslagplaats die bij de lengte van uw slag past. Dat is geeft meer speelplezier en zorgt voor een beter doorstroming op de baan!

Buiten de Baan
Alle openbare asfaltwegen op de Heuvelbaan zijn Buiten de Baan. Een bal die tot stilstand komt op of voorbij bovengenoemde weg is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

Hindernis
De rode hindernissen op hole 1 t/m 4, links en achter de green van hole 7, alsmede rechts bij het pad van de holes 10 en 11 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Greppels
Alle greppels worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.

Dropzones
Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis op hole 3, hole 5 of hole 7 in de hindernis die achter de green ligt, mag de speler met bijtellen van één strafslag een bal in de  aangegeven dropzone droppen, zoals bedoeld in Regel 14.3.

Verloren bal of Out of Bounds
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Bescherming van jonge aanplant
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking
GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.

Vaste obstakels
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Tijdelijke Plaatselijke Regels
Indien van toepassing: zie het mededelingenbord en de website.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf.

Waarschuwing
Het is verboden om af te slaan als er zich personen bevinden op de paden ter linker- en/of ter rechterzijde van de hole.

 

Parkbaan

Welke afslagplaats gebruiken?
Gebruik de afslagplaats die bij de lengte van uw slag past. Dat is geeft meer speelplezier en zorgt voor een beter doorstroming op de baan!
Spelers baanpermissie en speler die aan TVV (Tijd Voor Vitaliteit) meedoen, spelen van de Oranje gemarkeerde afslagplaatsen.

Greppels
Alle greppels worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.

Hindernis
De rode hindernissen op hole 1, 4 en 5 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Verloren bal of Out Bounds
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

De Plaatselijke regel Verloren Bal of Out of Bounds geldt niet tijdens de NGF-competitie

Bescherming van jonge aanplant
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking
GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
Anders gezegd: als een speler bijvoorbeeld van geel speelt, dan is de gele afslagmat van de hole dat hij gaat spelen een onderdeel van de baan, maar alle andere afslagmatten zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden. R16.1. 

Kunststof afslagmat:  
Een kunststof afslagmat is een integraal onderdeel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats.
Als de afslagplaatsen op de teeboxen staan, zijn de kunststof afslagmatten en/of de stenen onderleggers een vast obstakel.

Tijdelijke plaatselijke regels
Zie het mededelingenbord en de website.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel
Algemene straf.

Waarschuwing!
Het is verboden om af te slaan als er zich personen bevinden op de paden ter linker- en/of ter rechterzijde van de hole.

—————————-

WINTERREGELS

Golfen in de winter.

Europese golfbanen mogen de winterregel ‘plaatsen’ laten gelden in periodes tussen 1 november en 30 april  omdat de fairways dan vaak minder fraai zijn. De ligging van de bal is in de winter vaak veel minder goed dan in de zomer en het komt ook vaak voor dat er modder aan de bal gaat kleven.

Plaatsen – ‘Plaatsen’ wil zeggen dat je de bal mag oppakken, schoonmaken en op een goede plek mag plaatsen. Maar alleen op de kortgemaaide delen van de baan, bijvoorbeeld de fairways. Voor de juiste procedure: zie onderaan dit artikel.

Ingebedde bal – Bij een ingebedde bal in het algemene gebied krijg je een free drop.

IJs, hagel en sneeuw

Sneeuw, ijs en hagel zijn tijdelijk water óf een ‘los natuurlijk voorwerp’, naar keuze van de speler.

Als de hele baan bedekt is met sneeuw kun je sneeuw het beste beschouwen als een ‘ los natuurlijk voorwerp’: je mag dan wat sneeuw rondom je bal wegnemen zolang je de bal daarbij maar niet beweegt.

Als de baan overwegend groen is en je bal ligt op een klein stukje sneeuw, dan kun je sneeuw het beste behandelen als tijdelijk water: dit mag je dan ontwijken en droppen op gras.

Losse natuurlijke voorwerpen op de green mag je wegvegen en dat geldt dus o.a. ook voor hagel.

Je mag uiteraard ook niets doen en de bal gewoon spelen zoals hij ligt.

‘Schoonmaken bal’.

Een plaatselijke regel die het gehele jaar toegepast kan worden, is “opnemen, schoonmaken en terugplaatsen”.  Condities zoals uitzonderlijke natheid waardoor veel modder aan de bal kleeft, kunnen aanleiding zijn om onder deze omstandigheden toe te staan dat de bal mag worden opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst.’

In dat geval geldt:

Als de bal van een speler in het algemene gebied ligt, mag de bal worden gemarkeerd, opgenomen, schoongemaakt en teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke plek.

Kortom er zijn meerdere mogelijkheden:

  • Plaatsen binnen 15 cm in het kortgemaaide deel in het algemeen gebied.
  • Schoonmaken en op exact dezelfde plaats terugplaatsen, bijvoorbeeld voor in de rough.
  • Ingebedde bal – in het algemene gebied.

DE JUISTE TEKST VOOR ‘PLAATSEN’ LUIDT:
Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmetingen van het gebied gemeten van het referentiepunt: 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
  • dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  • dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

EXTRA AANDACHT VOOR ETIQUETTE
In de herfst en winter groeit het gras niet en het duurt veelal tot mei voordat schade is hersteld. Greens zijn in de koude maanden nog gevoeliger dan normaal en het is heel belangrijk dat elke pitchmark meteen gerepareerd wordt. Een golfbaan is het meest kwetsbaar bij het begin van vorst en zodra er dooi komt. De zomergreens moeten dan gesloten worden en soms zelfs de hele baan.