Griend- & Heuvelbaan

 

A-5
Buiten de Baan
De grens van de baan wordt gemarkeerd door witte palen.
De Heuvelbaan wordt doorkruist door openbare fiets- en wandelpaden. Deze geasfalteerde paden zijn buiten de baan. Een bal die tot stilstand komt op of voorbij bovengenoemde paden is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

B-1
Hindernis
De rode hindernissen op hole 1 t/m 4, links en achter de green van hole 7, alsmede rechts bij het pad van de holes 10 en 11 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

B-4.2
Greppels
Alle greppels moeten worden behandeld als onderdeel van het algemene gebied en niet als hindernissen.

E-1.1
Droppingzones
Als een bal in de rode hindernis ligt in het gebied achter de green van hole 3, gemeten vanaf de brug aan de rechterzijde tot aan de droppingzone aan de linkerzijde, of achter de green van hole 5, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden in die hindernis tot stilstand is gekomen, mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken:
– volgens Regel 17.1;
of
– door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in de droppingzone aan de linkerkant van de green. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in Regel 14.3.
De droppingzone is twee stoklengtes diep gemeten vanaf het bordje.

E-5
Verloren bal of Out of Bounds
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler, in plaats van de procedure van slag en afstand toe te passen, als volgt handelen: met twee strafslagen de oorspronkelijke of een andere bal droppen in een dropzone.
Er zijn twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:
– Bal-referentiepunt: het punt waar de oorspronkelijk bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen of de grens van de baan heeft gekruist.
– Fairway-referentiepunt: het punt op de fairway dat het dichtst bij het bal referentie-punt ligt.
Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als er een provisionele bal is gespeeld; alsmede bij de clubkampioenschappen.

E-8.2
Hoge rough

Om de biodiversiteit op onze golfbaan te vergroten, wordt de rough aan de rechterzijde van de holes 13 en 14 minder gemaaid en kan tot 50 cm hoog doorgroeien. Deze gebieden zijn te herkennen aan rode palen met groene koppen en de hoge rough.
Voor deze gebieden geldt de plaatselijke regel E-8.2.   

Regel E-8.2: 
 
Het gebied binnen de rode hindernis gemarkeerd met rode palen en groene koppen bevindt zich aan de rechterkant van de fairway bij de holes 13 en 14 is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een hindernis. Een belemmering door deze verboden speelzone moet worden ontweken volgens regel 17.1e.
Het is niet toegestaan deze gebieden te betreden.   

E-10.1
Bescherming van jonge aanplant
Aangepaalde bomen zijn verboden speelzones. Als er sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f of Regel 17.1ee.

F-1
Grond in bewerking (GUR)
GUR is gedefinieerd door een blauwe lijn en/of blauwe paaltjes mag ontweken worden conform regel 16. Het is echter niet toegestaan GUR te betreden als er een bordje ‘verboden te betreden’ staat.

F-17
Vaste obstakels
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Tijdelijke Plaatselijke Regels
Indien van toepassing: zie het mededelingenbord en de website.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf.

Waarschuwing
Het is verboden om af te slaan als er zich personen bevinden op de paden ter linker- en/of ter rechterzijde van de hole.

Welke afslagplaats gebruiken?
Gebruik de afslagplaats die bij de lengte van uw slag past. Dat geeft meer speelplezier en zorgt voor een beter doorstroming op de baan

 

Parkbaan

A-5
Buiten de Baan 
De grens van de baan wordt gemarkeerd door witte palen.
De Parkbaan wordt doorkruist door een openbaar fiets- en wandelpad. Dit geasfalteerde pad is buiten de baan. Een bal die tot stilstand komt op of voorbij bovengenoemd pad is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

B-1
Hindernis
De rode hindernissen op hole 1, 4 en 5 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

B-4.2
Greppels
Alle greppels moeten worden behandeld als onderdeel van het algemene gebied en niet als hindernissen.

E-5
Verloren bal of Out of Bounds
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler, in plaats van de procedure van slag en afstand toe te passen, als volgt handelen: met twee strafslagen de oorspronkelijke of een andere bal droppen in een dropzone.
Er zijn twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:
– Bal-referentiepunt: het punt waar de oorspronkelijk bal vermoedelijk tot stilstand is gekomen of de grens van de baan heeft gekruist.
– Fairway-referentiepunt: het punt op de fairway dat het dichtst bij het bal referentie-punt ligt.
Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als er een provisionele bal is gespeeld; alsmede bij de clubkampioenschappen.

E-10.1
Bescherming van jonge aanplant
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f of Regel 17.1ee.

 F-1
Grond in bewerking (GUR)
GUR is gedefinieerd door een blauwe lijn en/of blauwe paaltjes mag ontweken worden conform regel 16. Het is echter niet toegestaan GUR te betreden als er een bordje ‘verboden te betreden’ staat.

F-17
Vaste obstakels
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

F-1
Kunststof afslagmat:
Een kunststof afslagmat is een integraal onderdeel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats.
Als de afslagplaatsen op de teeboxen staan, zijn de kunststof afslagmatten en/of de stenen onderleggers een vast obstakel.

Tijdelijke plaatselijke regels
Zie het mededelingenbord en de website.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel
Algemene straf.

Waarschuwing!
Het is verboden om af te slaan als er zich personen bevinden op de paden ter linker- en/of ter rechterzijde van de hole.

Welke afslagplaats gebruiken?
Spelers met baanpermissie en spelers die aan TVV (Tijd Voor Vitaliteit) meedoen, spelen van de Oranje gemarkeerde afslagplaatsen.