Griend- & Heuvelbaan

Welke afslagplaats gebruiken?
Gebruik de afslagplaats die bij de lengte van uw slag past. Dat is geeft meer speelplezier en zorgt voor een beter doorstroming op de baan!

Buiten de Baan
Alle openbare asfaltwegen op de Heuvelbaan zijn Buiten de Baan. Een bal die tot stilstand komt op of voorbij bovengenoemde weg is buiten de baan, zelfs als deze tot stilstand komt op een ander deel van de baan dat binnen de baan is bij het spelen van andere holes.

Hindernis
De rode hindernissen op hole 1 t/m 4, links en achter de green van hole 7, alsmede rechts bij het pad van de holes 10 en 11 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Greppels
Alle greppels worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.

Dropzones
Als een extra mogelijkheid voor het ontwijken van de hindernis op hole 3, hole 5 of hole 7 in de hindernis die achter de green ligt, mag de speler met bijtellen van één strafslag een bal in de  aangegeven dropzone droppen, zoals bedoeld in Regel 14.3.

Verloren bal of Out of Bounds
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

Bescherming van jonge aanplant
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking
GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16-1f.

Vaste obstakels
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.

Tijdelijke Plaatselijke Regels
Indien van toepassing: zie het mededelingenbord en de website.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:
Algemene straf.

Waarschuwing
Het is verboden om af te slaan als er zich personen bevinden op de paden ter linker- en/of ter rechterzijde van de hole.

 

Parkbaan

Welke afslagplaats gebruiken?
Spelers baanpermissie en speler die aan TVV (Tijd Voor Vitaliteit) meedoen, spelen van de Oranje gemarkeerde afslagplaatsen.

Greppels
Alle greppels worden behandeld als deel van het algemene gebied en zijn geen hindernissen.

Hindernis
De rode hindernissen op hole 1, 4 en 5 zijn maar aan een kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.

Verloren bal of Out Bounds
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

De Plaatselijke regel Verloren Bal of Out of Bounds geldt niet tijdens de NGF-competitie

Bescherming van jonge aanplant
Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

Grond in bewerking
GUR gedefinieerd door een blauwe lijn en een paal met een groene kop of blauwe paaltjes met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze te ontwijken zonder straf volgens Regel 16.1f.

Vaste obstakels
Alle wegen en paden op de baan, ook als deze niet kunstmatig verhard zijn, worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
Anders gezegd: als een speler bijvoorbeeld van geel speelt, dan is de gele afslagmat van de hole dat hij gaat spelen een onderdeel van de baan, maar alle andere afslagmatten zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden. R16.1.

Kunststof afslagmat: 
Een kunststof afslagmat is een integraal onderdeel van de baan, wanneer in gebruik als afslagplaats.
Als de afslagplaatsen op de teeboxen staan, zijn de kunststof afslagmatten en/of de stenen onderleggers een vast obstakel.

Tijdelijke plaatselijke regels
Zie het mededelingenbord en de website.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel
Algemene straf.

Waarschuwing!
Het is verboden om af te slaan als er zich personen bevinden op de paden ter linker- en/of ter rechterzijde van de hole.

Tijdelijke aanpassing GUR hole 11.

Afgelopen periode is er wat verwarring ontstaan over de situatie op hole 11, rechts. Daar waar nu tijdelijk GUR is.
Het probleem ontstond  doordat onduidelijk was waar je nu moest droppen als je bal:
a             net in de GUR bovenin was gerold,
b             als je bal (mogelijk via de GUR) in de hindernis terecht was gekomen,
c              als je bal onderaan in de GUR terecht was gekomen.

Dat probleem is nu opgelost: de blauwe paaltjes die de GUR afbakenen (onderaan het talud) zijn verzet naar de andere kant van het pad. Dat betekent dat het pad en de begroeiing rechts van het pad niet meer binnen de GUR vallen. Daardoor is nu ruimte ontstaan voor een drop wanneer  je bal in de hindernis terechtkomt..
Het pad (vast obstakel) mag ontweken worden, maar er mag  ook van gespeeld worden. Dat kan vóórkomen in het geval dat:

1             je bal in de hindernis terecht komt en je vanaf de grens van de hindernis met twee  stoklengtes  opzij  (niet dichter bij de hole)  moet droppen.
2             of wanneer je bal onderin de GUR terecht is gekomen,

In het eerste geval zoek je naar de plek waar de bal de hindernis voor het eerst kruiste;
In het tweede geval krijg je één stoklengte relief en drop je de bal binnen de zo gecreëerde  dropping zone.

In het geval van de bal in de hindernis is er voor spelers die niet graag van het pad spelen ook nog de optie om terug te gaan naar de plek vanwaar de vorige slag is gedaan.