Lidmaatschappen en handicapregistratie 2024

 

 

Tarieven Lidmaatschappen 2024

(voor nieuwe leden)

LIDMAATSCHAP MET VOLLEDIG SPEELRECHT
Bedrag per jaar incl. NGF bijdrageBedrag per maand incl. NGF bijdrage
JEUGDLEDEN EN JONGEREN t/m 30 jaar
Jeugdleden 6 t/m 10 jaar€ 150,00
Jeugdleden 11 t/m 20 jaar€ 270,00
Jongeren 21 t/m 25 jaar€ 463,00€ 44,00
Jongeren 26 t/m 30 jaar€ 646,00€ 59,00
LEDEN van 31 jaar en ouder
Leden 31 t/m 35 jaar€ 876,00€ 78,00
Leden 36 t/m 40 jaar€ 1100,00€ 97,00
Leden 41 jaar en ouder € 1611,00€ 140,00
SUPERGOLF
Leden vanaf 21 jaar kunnen hun lidmaatschap uitbreiden met Supergolf€ 185,00Speelrecht op 4 andere banen in de regio (10 x per jaar per baan)
LIDMAATSCHAP MET BEPERKT SPEELRECHT
Bedrag per jaar incl. NGF bijdrageBedrag per maand incl. NGF bijdrage
Earlybird-Twilight G-H/Parkbaan lidmaatschap€ 1013,00
Griend-/Heuvelbaan met beperkt speelrecht en volledig speelrecht op de Parkbaan
€ 90,00
Griend-/Heuvelbaan met beperkt speelrecht en volledig speelrecht op de Parkbaan
Parkbaan lidmaatschap€ 640,00€ 59,00
OVERIGE TARIEVEN
Bedrag per jaar incl. NGF bijdrage
Optielid€ 150,00
Handicapregistratie€ 70,00
Handicapregistratie
jeugd t/m 20 jaar
€ 35,00

 

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op (alle) banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan clubwedstrijden
 • Tegen introductietarief golfen op meerdere banen in Zuid- en Noord-Holland (zie SGWN toelichting)

Jeugdlidmaatschap.
Per (groot)ouder met (maand)lidmaatschap met volledig speelrecht kan één jeugdlidmaatschap gratis verstrekt worden (excl. NGF bijdrage).
Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Early Bird / Twilight
Een vroege vogel en/of een avondmens? Kies dan voor Early Bird/Twilight/Parkbaan lidmaatschap van Golfclub Zeegersloot voor speelrecht in de Early Bird- en Twilighttijden op de Griend-Heuvelbaan en onbeperkte speeltijd op de Parkbaan.

Early Bird speelrechten gelden voor:
– Gedurende de zomertijd op alle dagen voor 09:00 uur.
– Gedurende de wintertijd op alle dagen voor 09:30 uur.

Twilight speelrechten gelden voor:

Twilighttijden Griend- en HeuvelbaanWeekdagenWeekend
Gedurende de Zomertijdna 17.00 uurna 15.00 uur
Gedurende de Wintertijdna 14.00 uurna 14.00 uur
Twilighttijden Parkbaan
Gedurende de Zomertijdna 17.00 uur na 17.00 uur
Gedurende de Wintertijdna 14.00 uur
na 14.00 uur

Het Parkbaanlidmaatschap biedt u de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van onze prachtige Parkbaan. Als SGWN-lid kunt u tevens op een aantal par-3 banen in de regio tegen het daar geldende introductie-tarief spelen. (zie SGWN-toelichting)

Handicapregistratie
Indien u geen lidmaatschap afsluit maar toch uw registratie bij de NGF wenst dan kan Golfclub Zeegersloot uw officiële handicap registreren, zonder dat u speelrechten heeft. U kunt uw qualifying kaarten (bijvoorkeur) registreren via de E-golf4U app en door onze Handicapcommissie laten verwerken.
De NGF pas kunt u ook via de app GOLF.NL downloaden.

Inschrijfformulier lidmaatschap

Lidmaatschap opzeggen

Bij het beëindigen van een lidmaatschap gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement:

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient het bestuur te hebben bereikt niet later dan 10 november van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.
 2. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het bedrag van de renteloze lening worden terugbetaald, voor zover aan de verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap is voldaan en voor zover de vereniging in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen tegen de op dat moment geldende voorwaarden voor het lidmaatschap.
 3. Indien dat niet mogelijk is, worden de gegevens van de opzegger op volgorde van binnenkomst op een lijst geplaatst. Indien de vereniging niet in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen, zal terugbetaling geschieden na het aanbrengen van een nieuw lid, door het lid dat het lidmaatschap wenst te beëindigen.
 4. Indien ook dat niet mogelijk is, zal medio van het jaar volgend op het jaar van opzegging door het bestuur worden bezien wanneer tot terugbetaling van de renteloze lening kan worden overgegaan.
 5. Indien de club minder dan duizend leningen van betalende gewone leden heeft, zal er behoudens bij overlijden, geen terugbetaling gevorderd kunnen worden.

Handicapregistratie

Indien u geen lidmaatschap afsluit maar toch uw registratie bij de NGF wenst dan kan Golfclub Zeegersloot uw officiële handicap registreren, zonder dat u speelrechten heeft. U kunt dan uw qualifying kaarten in de E-Golf4U app aanmaken en invoeren.
De NGF pas kunt u ook via de app GOLF.NL downloaden. Vult u hiervoor onderstaand formulier in.