Lidmaatschappen en handicapregistratie 2020

Als u zich vanaf heden aanmeldt voor een lidmaatschap van Golfclub Zeegersloot speelt u de eerste 3 maanden gratis!

Voorwaarde is dat u zich aanmeldt voor het lopende en volgende kalenderjaar!

Griend-/Heuvel- en Parkbaan

Golfclub Zeegersloot is een golfvereniging die de jeugd een warm hart toedraagt. De golfclub werkt met het programma “Committed to Jeugd” van de NGF en heeft daarom ook een speciaal lidmaatschap voor deze doelgroep ontwikkeld.

Algemene info

 • Contributie per jaar: € 135,00 / € 240,00 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • U kunt gedurende het gehele jaar instappen en de contributie zal dan naar rato berekend worden.

Committed to Jeugd

Golfclub Zeegersloot werkt met het programma “Committed to Jeugd” van de NGF. Dit is een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, speciaal voor de jeugd. Hierbij wordt rekening gehouden met leeftijd en spelniveau.

Lid worden?

Bij golfclub Zeegersloot krijgt de jeugd de kans om eerst met de golfsport kennis te maken voor ze besluit lid te worden. Na 2 proeflessen en 2 trainingen verwachten wij wel een beslissing. Neem hiervoor contact op met de jeugdcommissie: jeugd@zeegersloot.nl.

Jeugdleden tot en met 10 jaar betalen per jaar een contributie van € 135,00. Dat is inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Jeugdleden van 11 tot en met 20 jaar betalen € 240,00, ook inclusief de jaarlijkse bijdrage aan de NGF. De kosten voor de jeugdlessen in 2019 zijn € 100,-. Hiervoor krijg je 16 lessen van een uur door een van onze professionals, en evenveel trainingen van een van onze jeugdcoaches.

Per betalende (groot)ouder (gewoon lidmaatschap of maandlidmaatschap) één GRATIS jeugdlidmaatschap (excl. NGF bijdrage) voor een (klein)kind met een leeftijd tot en met 20 jaar.

Moet je al eigen clubs hebben?

Nee, zeker niet de eerste lessen! De golfpro’s hebben een aantal clubs in verschillende maten. Als je jeugdlid wordt, kun je voor de beginperiode een setje clubs in bruikleen krijgen. Hiervoor vragen wij wel een borgsom. Informatie over deze leensets is verkrijgbaar bij de coördinator lessen. Bij de Golfshop kun je alle golfbenodigdheden kopen.

Wat voor activiteiten worden er georganiseerd?

Half maart spelen we de jaarlijkse openingswedstrijd van de jeugd. Gedurende het jaar zijn er maandbekerwedstrijden, vakantiewedstrijden, winterwedstrijden en jeugdcompetitie. Als je een handicap hebt, kun je aan veel meer wedstrijden deelnemen, dan wanneer je nog een beginner bent. In december spelen we nog een Sinterklaas-wedstrijd om het jaar af te sluiten.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis maken, neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn kent een lidmaatschap speciaal voor jongeren met een leeftijd van 21 tot en met 29 jaar. Hiermee mogen ze tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van alle faciliteiten van Golfclub Zeegersloot.

Algemene info

 • Contributie per jaar: € 539,50.
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • U kunt gedurende het gehele jaar instappen en de contributie zal dan naar rato berekend worden. Dit lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van 1 kalenderjaar. Voor het maandbedrag dient een incassomachtiging te worden afgegeven.
 • Golfclub Zeegersloot biedt de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 de contributie voor het Jongerenlidmaatschap maandelijks te laten incasseren. 
  Het contributiebedrag voor het Jongerenlidmaatschap ad € 539,50 wordt verhoogd met administratiekosten. Het te incasseren bedrag per maand bedraagt € 46,95.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan legio wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid en Noord Holland

Er is bij het lidmaatschap voor jongeren geen sprake van entreegeld en/of een renteloze lening.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot is een warme, laagdrempelige en toekomstgerichte golfvereniging. Dit bewijzen de vele activiteiten binnen en buiten wedstrijdverband. De golfbaan mag zich volgens insiders met recht de parel van de regio noemen.

Onze golfbanen bieden golfers behalve veel variatie en uitdagingen in het golfspel, unieke uitzichten op het vlakke Westnederlandse polderlandschap en dat op minder dan 25 minuten rijden van de grote Randstadsteden.

De volgroeide 18-holes wedstrijdbaan en onze kortere maar mooie par-3-baan, dragen de specifieke kenmerken van een park- en polderbaan. Het uitgebreide oefencentrum heeft veel les- en oefenfaciliteiten met alle trainingsmogelijkheden voor de beginnende, de gevorderde, maar ook de topgolfer. Golfschool Zeegersloot heeft zijn standplaats op onze club.

Het reguliere lidmaatschap kent 2 mogelijkheden:

1. Regulier lidmaatschap zonder entreegeld en renteloze lening (ook maandlidmaatschap genoemd)

 • Contributie per maand: € 120,05 (incl. NGF-bijdrage); incassomachtiging vereist.
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • Totaal per jaar: € 1440,50

2. Regulier lidmaatschap met entreegeld en verstrekken van een renteloze lening

 • Contributie per jaar: € 1124,50 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: € 650,00
 • Renteloze lening: € 1.800,00
 • Totaal 1ste jaar: € 3574,50

In de daaropvolgende jaren is alleen de jaarcontributie verschuldigd.

Het reguliere lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van één kalenderjaar.

Genoemde contributies bij 1 en 2 zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan ruim 100 wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid- en Noord Holland

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn kent een lidmaatschap speciaal voor senioren van 80 jaar of ouder. Hiermee mogen ze tegen een gereduceerd tarief gebruikmaken van alle faciliteiten van Golfclub Zeegersloot.

Onze golfbanen bieden golfers behalve veel variatie en uitdagingen in het golfspel, unieke uitzichten op het vlakke Westnederlandse polderlandschap en dat op minder dan 25 minuten rijden van de grote Randstadsteden.

De volgroeide 18-holes wedstrijdbaan en onze kortere maar mooie par-3-baan, dragen de specifieke kenmerken van een park- en polderbaan. Het uitgebreide oefencentrum heeft veel les- en oefenfaciliteiten met alle trainingsmogelijkheden voor de beginnende, de gevorderde, maar ook de topgolfer. Golfschool het Groene Hart heeft zijn standplaats op onze club.

Het Senior Plus lidmaatschap kent 2 mogelijkheden:

1. Senior Plus lidmaatschap met entreegeld en verstrekken van een renteloze lening

 • Contributie per jaar: € 571,50 (incl. NGF-bijdrage)
 • Eenmalig entreegeld: € 650,00
 • Renteloze lening: € 1.800,00
 • Totaal 1ste jaar: € 3021,50

In de daaropvolgende jaren is alleen de jaarcontributie verschuldigd.

2. Senior Plus lidmaatschap zonder entreegeld en renteloze lening (ook maandlidmaatschap genoemd)

 • Contributie per maand: € 60,05 (incl. NGF-bijdrage); incassomachtiging vereist.
 • Eenmalig entreegeld: geen
 • Renteloze lening: geen
 • Totaal per jaar: € 720,50

Het senior plus-lidmaatschap kan elke maand ingaan en heeft een minimum duur van één kalenderjaar.

Genoemde contributies bij 1 en 2 zijn onderhevig aan een jaarlijkse indexatie.

Een lidmaatschap bestaat uit:

 • Recht van spelen op alle banen
 • NGF-bijdrage
 • Handicapregistratie
 • Gebruik van alle faciliteiten van het oefencentrum
 • Meedoen aan ruim 100 wedstrijden zoals: clubkampioenschappen, competities etc
 • Voor een gereduceerd tarief golfen op meer dan 12 banen in Zuid- en Noord Holland

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

SuperGolf

Golfclub Zeegersloot heeft een samenwerking met 4 andere golfverenigingen onder de naam Supergolf. Deze uitbreiding op het gewone lidmaatschap kost in 2020 € 160,– en hiervoor mag u 8 keer golfen op de banen van de andere deelnemende clubs.
Deze optie staat open voor leden die ouder zijn dan 21 jaar en een volledig speelrecht hebben. Instappen kan tot uiterlijk 15 april.

Het secretariaat kan u hier verder over informeren.

 

Het (Groot)ouder/(klein)kind lidmaatschap is een aantrekkelijk lidmaatschap. Elke (groot)ouder/lid mag een (klein)kind gratis als lid aanmelden met de mogelijkheid om het tegen een aantrekkelijk tarief te laten deelnemen aan de jeugdlessen.

Naast het reeds bestaande gratis lidmaatschap voor kinderen van (reguliere) leden van Golfclub Zeegersloot wordt de toetredingsdrempel voor de jeugd hiermee nog verder verlaagd. Daarmee wil de club niet alleen bereiken dat ouderen langer lid blijven van de golfclub – en dus in beweging blijven – maar ook dat kinderen al vroeg kennis maken met de golfsport. Bovendien vinden veel grootouders het gezellig om op die manier samen met hun kleinkinderen activiteiten te kunnen ondernemen. Het jongste van de ruim 1200 leden van Golfclub Zeegersloot is 6 jaar. De oudste actieve speler bij de club is 91, een mooie illustratie van het feit dat het beoefenen van de golfsport nauwelijks leeftijdsgrenzen kent.

Golfclub Zeegersloot werkt met het “Committed to Jeugd”-programma van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere leuke activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en het spelniveau van de kinderen. Deze lessen worden door onze golfpro’s en jeugdcoaches gegeven op zondagochtend. Op die dag heeft de jeugd ook een eigen hoekje in het clubhuis, waar de limonade rijkelijk vloeit en allerlei spelletjes worden gedaan. De begeleiding van de kleinkinderen tijdens de lessen is in handen van de pro’s en de jeugdcoaches.
Het enthousiasme onder de jongste leden blijkt inmiddels zo groot dat ouders en grootouders via een speciale app afspraken maken om de kinderen met elkaar te laten spelen.

Voor de startende golfertjes heeft Golfclub Zeegersloot golfsetjes ‘op maat’ beschikbaar, waarmee de kinderen ook buiten de lesuren, al dan niet samen met hun (groot)ouders, kunnen spelen of oefenen. Zodra de kinderen ‘baanbevoegdheid’ hebben, mogen ze ook spelen op de Parkbaan. De meer geoefende jeugd mag uiteraard, onder de daarvoor geldende voorwaarden, ook de Griend- en Heuvelbaan bespelen en deelnemen aan wedstrijden.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Golfclub Zeegersloot kent naast alle hiervoor genoemde lidmaatschappen nog speciale varianten om lid te zijn van onze golfclub.

Zakenleden
Meer informatie over een zakelijk lidmaatschap of sponsorovereenkomst is op de pagina Business te vinden.

Optieleden
Contributie per jaar: € 127,50 (incl. NGF-bijdrage). Wanneer een optielid gebruik wenst te maken van de baan, dan moet de dan geldende greenfee worden betaald.

Mocht je meer informatie willen hebben of wil je een keer kennis willen maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@zeegersloot.nl of via (0172) 584394.

Inschrijven

Twilight, Early Bird en Parkbaan

Geen tijd om overdag te spelen? Kies dan voor het Twilightlidmaatschap van Golfclub Zeegersloot. Onbeperkt spelen in de Twilight-tijden op de Griend-Heuvelbaan en Parkbaan. Tevens gebruik van oefencentrum met driving range en oefengreens en -bunkers.

Twilight-starttijden

Griend- en Heuvelbaan
Gedurende de zomertijd: op weekdagen na 17.00 uur en in het weekend na 15.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Parkbaan
Gedurende de zomertijd: op alle dagen na 17.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Voorwaarden

De contributie bedraagt € 46,55 per maand en wordt door het afgeven van een incassomachtiging maandelijks geïncasseerd. De contributie is inclusief de NGF-bijdrage en handicapregistratie.

Het Twilight-lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één kalenderjaar en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van het lopende jaar.

Een Twilight-lid is conform art. 3B van het Huishoudelijk Reglement een regulier lid, en:

 • Is 30 jaar of ouder.
 • Kan vanaf 6 dagen vooraf een starttijd boeken.
 • Kan vrij gebruik maken van oefencentrum (ook buiten Twilight tijden).
 • Mag deelnemen aan de Woensdag Avond Competitie (maar niet aan andere clubwedstrijden).
 • Dient in het bezit te zijn van Handicap 54 of lager.
 • Mag 3x per jaar spelen buiten Twilight op de Griend-en Heuvelbaan tegen het introductie-tarief.

Inschrijven

Een vroege vogel en/of een avondmens? Kies dan voor Early Bird in combinatie met het Twilightlidmaatschap van Golfclub Zeegersloot. Onbeperkt spelen in de Early Bird- en Twilighttijden op de Griend-Heuvelbaan en Parkbaan. Tevens gebruik van oefencentrum met driving range en oefengreens en -bunkers.

Early Bird-starttijden

Alle banen:
Gedurende de zomertijd: op alle dagen voor 09:00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen voor 09:30 uur.

Twilight-starttijden

Griend- en Heuvelbaan
Gedurende de zomertijd: op weekdagen na 17.00 uur en in het weekend na 15.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Parkbaan
Gedurende de zomertijd: op alle dagen na 17.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Voorwaarden

De contributie bedraagt € 67,55 per maand en wordt door het afgeven van een incassomachtiging maandelijks geïncasseerd. De contributie is inclusief de NGF-bijdrage en handicapregistratie.

Het Twilight en Early Bird-lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste één kalenderjaar en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van het lopende jaar.

Een Twilight en Early Bird-lid is

 • 30 jaar of ouder.
 • Kan vanaf 6 dagen vooraf een starttijd boeken.
 • Kan vrij gebruik maken van oefencentrum (ook buiten Twilight en Early Bird-tijden).
 • Mag deelnemen aan de Woensdag Avond Competitie (maar niet aan andere clubwedstrijden).
 • Dient in het bezit te zijn van Handicap 54 of lager.
 • Mag 3x per jaar spelen buiten Twilight en Early Bird-tijden op de Griend- en Heuvelbaan tegen het introductie-tarief.

Inschrijven

Maak nu gebruik van het nieuwe gecombineerde Parkbaan/Early Bird- of Parkbaan/Twilightlidmaatschap van Golfclub Zeegersloot. Onbeperkt spelen op de par3-Parkbaan en tijdens Early Bird- / Twilight-tijden op de 18 holes Griend- en Heuvelbaan.

Parkbaan/Early Bird- of Parkbaan/Twilightlidmaatschap

Early Bird-starttijden

Alle banen:
Gedurende de zomertijd: op alle dagen voor 09:00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen voor 09:30 uur.

Twilight-starttijden

Griend- en Heuvelbaan
Gedurende de zomertijd: op weekdagen na 17.00 uur en in het weekend na 15.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Parkbaan
Gedurende de zomertijd: op alle dagen na 17.00 uur.
Gedurende de wintertijd: op alle dagen na 14.00 uur.

Voorwaarden
De genoemde lidmaatschappen bieden u de mogelijkheid naast bovengenoemde speelmogelijkheden ook onbeperkt gebruik te maken van het oefencentrum met Driving Range en oefengreens en –bunkers.

De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 750,50 per jaar (12 maandelijkse termijnen van € 62,55 ) incl. de NGF-bijdrage en handicapregistratie.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 kalenderjaar en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van het lopende  jaar. Parkbaan/Early bird- en Parkbaan/Twilightleden van GC Zeegersloot hebben ook  de mogelijkheid om drie keer per  jaar buiten de bovengenoemde standaardtijden de 18 holes Griend- en Heuvelbaan te spelen tegen het tarief voor introducés. Bovendien worden er voor de Parkbaanleden enkele leuke wedstrijden georganiseerd door onze wedstrijdcommissies en kunnen zij deelnemen aan een aantal clubactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de bridgemiddagen in het winterseizoen.

Zowel een Parkbaan/Early bird- als een Parkbaan/Twilightlid is conform art. 3B van het Huishoudelijk Reglement een regulier lid.

 • Met dit lidmaatschap kunt u 6 dagen vooraf een startijd boeken voor de Griend- en/of Heuvelbaan.
 • Voor de Parkbaan is reservering van een afslagtijd niet noodzakelijk. U kunt na 9 holes een pauze inlassen in het clubhuis alvorens een 2e ronde te starten
 • U kunt vrij gebruik maken van het oefencentrum.
 • U mag deelnemen aan de Parkbaancompetitie (PAC) en de Woensdag Avond Competitie (WAC).
 • U dient minimaal in het bezit te zijn van Handicap 54.
 • U heeft toegang tot de Nieuwjaarsreceptie.
 • U mag meedoen aan ruim 20 clubwedstrijden.
 • U kunt tegen introductietarief spelen bij vier samenwerkende Par-3 golfclubs.

Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u een keer kennis maken neem dan contact op met het secretariaat via secretariaat@Zeegersloot.nl of via (0172) 584394

Inschrijven

Het Parkbaanlidmaatschap biedt u de mogelijkheid om onbeperkt gebruik te maken van onze prachtige Parkbaan. Tevens kunt u ook gebruikmaken van het oefencentrum met driving range en oefengreens en -bunkers.

Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn beschikt over een prachtige 9 holes-baan, genaamd de Parkbaan. Deze uitdagende Par 3 baan is een uitstekende baan om uw spel als beginnende golfer te oefenen en voor de meer ervaren speler biedt de baan een behoorlijke uitdaging voor het “korte werk”.
Voor de Parkbaan is geen afslagtijdsreservering noodzakelijk en u kunt na 9 holes een pauze inlassen in het clubhuis alvorens een 2e ronde te starten.

Voorwaarden

Spelen op de Parkbaan is toegestaan aan hen die een baanpermissie hebben ontvangen van een PGA golfprofessional in Nederland dan wel tenminste in het bezit zijn van het Nederlandse Golfvaardigheidbewijs (HCP 54).

Parkbaanleden van Golfclub Zeegersloot hebben ook de mogelijkheid om drie keer per jaar, mits in het bezit van het Golfvaardigheidsbewijs, de 18 holes Griend- en Heuvelbaan te spelen tegen het tarief voor introducees.

Bovendien worden er voor de Parkbaanleden enkele leuke wedstrijden georganiseerd door onze wedstrijdcommissie en de Parkbaancommissie en kunnen zij deelnemen aan een aantal clubactiviteiten, zoals bijvoorbeeld de bridgemiddagen in het winterseizoen.

De kosten van het lidmaatschap bedragen € 487,50 per jaar, incl. de NGF bijdrage (u ontvangt een pasje).

Golfclub Zeegersloot biedt de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 de contributie voor het Parkbaanlidmaatschap maandelijks te laten incasseren.

Het contributiebedrag voor het Parkbaanlidmaatschap ad € 487,50 wordt verhoogd met administratiekosten. Het te incasseren bedrag per maand bedraagt € 42,55.

 

U kunt dan ook uw handicapregistratie via de club laten verlopen. Het Parkbaanlidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 12 maanden en dient te worden opgezegd voor 1 oktober van elk jaar.

Inschrijven

Inschrijfformulier lidmaatschap

 

Handicapregistratie

Indien u geen lidmaatschap afsluit maar toch uw registratie bij de NGF wenst dan kan Golfclub Zeegersloot uw officiële handicap registreren, zonder dat u speelrechten heeft. U kunt dan uw qualifying kaarten door onze Handicapcommissie laten verwerken. De NGF pas kunt u via de app GOLF.NL downloaden. Kosten op jaarbasis € 54,50. Vult u hiervoor onderstaand formulier in.

Lidmaatschap opzeggen

Bij het beëindigen van een lidmaatschap gelden de bepalingen die zijn vastgelegd in Artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement:

 1. Opzegging van het lidmaatschap dient het bestuur te hebben bereikt niet later dan 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor wordt opgezegd.
 2. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal het bedrag van de renteloze lening worden terugbetaald, voorzover aan de verplichtingen uit hoofde van het lidmaatschap is voldaan en voorzover de vereniging in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen tegen de op dat moment geldende voorwaarden voor het lidmaatschap.
 3. Indien dat niet mogelijk is, worden de gegevens van de opzegger op volgorde van binnenkomst op een lijst geplaatst. Indien de vereniging niet in staat is van de wachtlijst een nieuw lid aan te nemen, zal terugbetaling geschieden na het aanbrengen van een nieuw lid, door het lid dat het lidmaatschap wenst te beëindigen.
 4. Indien ook dat niet mogelijk is, zal medio van het jaar volgend op het jaar van opzegging door het bestuur worden bezien wanneer tot terugbetaling van de renteloze lening kan worden overgegaan.
 5. Indien de club minder dan duizend leningen van betalende gewone leden heeft, zal er behoudens bij overlijden, geen terugbetaling gevorderd kunnen worden.