Op donderdag 3 juni j.l. heeft ons lid Aja van Gemeren uit handen van burgemeester Spies een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Aja was tot eind 2020 huisarts met een eigen praktijk binnen een maatschap in Alphen aan den Rijn.
Naast zijn baan als huisarts heeft hij binnen zijn hoofdfunctie verschillende bestuurlijke activiteiten opgepakt, maar ook diverse vrijwilligersactiviteiten uitgevoerd. Zo was hij een van de oprichters van de Alphense Huisartsen Coöperatie en was voorzitter van het District Huisartsen Vereniging Rijnland& Midden Holland en later Voorzitter van de Raad van Toezicht.