Met de  ingang voor het Wereld Handicap Systeem op 1 maart 2021 verandert er het een en ander op handicapgebied.
Veel is al beschreven in de drie eerdere artikelen die u kunt vinden op de webpagina’s van de handicapcommissie. Hieronder nog een aantal aanvullingen.

Home club:
Elke speler heeft een home club. Dat is de club waar zijn of haar handicap officieel wordt geregistreerd. Momenteel zijn er leden van GCZ die ook bij een andere (binnen- of buitenlandse) club lid zijn. Vaak wordt hun handicap dan bij beide clubs bijgehouden doordat ze bijvoorbeeld deelnemen aan wedstrijden aldaar georganiseerd.
Na de invoering van het WHS kan er nog maar een home club zijn. Dus hierbij het verzoek aan leden met meerdere home clubs om te kiezen welke club hun home club wordt.

Handicaps lager dan 4,4:
Thans mogen spelers met een handicap lager dan 4,4 naast wedstrijdkaarten geen Q-kaarten inleveren na het lopen van een ‘eigen’ qualifying ronde. Het WHS kent geen handicapcategorieën meer zodat deze beperking vervalt en ook de laagste handicappers onbeperkte mogelijkheden om Q-kaarten te lopen.

Handicaps 36-54:
Momenteel kunnen spelers met een handicap van 36 of hoger niet stijgen door minder goede scores bij Q-wedstrijden of Eigen Q-rondes. Met het nieuwe systeem verdwijnt dit ‘privilege’.
Wel komt er een gelimiteerde stijging van je handicap. Door de zogenaamde ‘hard cap’ wordt een handicap nooit hoger dan 5 punten boven je laagste handicapscore in de laatste 12 maanden. Mits….er 20 kaarten Q-(wedstrijd)kaarten in het systeem aanwezig zijn. Een reden temeer om te ervoor te zorgen dat je voldoende kaarten geregistreerd hebt.

Meer informatie over het WHS vind je bij  https://www.golf.nl/whs