OPROEP VRIJWILLIGERS VOOR DE MARKETING COMMISSIE (MARCOM)

Golfclub Zeegersloot is een vereniging van en voor leden. In verschillende commissies zetten onze enthousiaste leden zich vrijwillig in voor een goed en sportief golfspel. De commissies dragen bij aan goede onderlinge sociale contacten en hebben allemaal gastvrijheid hoog in het vaandel staan.

Een voor de club belangrijke commissie is de MARCOM die zich bezig houdt met het in de ruimste zin werven van leden en bedrijfsleden/sponsoren, middels het promoten van het golfproduct ‘Zeegersloot’ teneinde inkomsten te verwerven voor GC Zeegersloot. Dat doet ze in samenwerking met de manager en het secretariaat onder anderen met het verzorgen van diverse activiteiten als bedrijven- en open dagen en via advertenties en artikelen in de lokale media.

Met de groeiende interesse voor de golfsport en het gestaag toenemende aantal nieuwe leden (o.a. via het succesvolle project Tijd voor Vitaliteit) hebben we als club alle mogelijkheden om als nieuw lid te integreren open gezet. Met name de Hospitality Groep zet zich hiervoor in en heeft een fantastische brochure uitgegeven met alles wat je moet weten van golf in het algemeen en met name van GC Zeegersloot.

Tot zover ziet het er allemaal positief uit, maar waar zit het lek als we kijken naar de leden prognoses voor de komende jaren. Immers de vergrijzing, ook onder de nieuwe leden, slaat toe en als club zullen we een duidelijke keuze voor de toekomst moeten maken om ons te richten op diverse categorieën van nieuwe golfers met voor ieder een eigen passend programma. Daarvoor heeft de Marcom inmiddels al diverse ideeën ontwikkeld, waarvan sommige al in uitvoering zijn. Maar om dit doel te bereiken heeft de commissie meer hulp nodig en zoekt dan ook naar vrijwilligers die zich hiervoor in willen zetten. Wie zich betrokken voelt en denkt mee te kunnen helpen de continuïteit en dus de toekomst van Golfclub Zeegersloot veilig te stellen wordt door de Marcom met open armen ontvangen.

Tjalling de Vries