Wat als de bal van een speler in een bunker in een voetstap ligt!

Naar aanleiding van de vele vragen om tot een oplossing te komen voor ongeharkte bunkers in deze periode, is besloten om het commissies van clubs mogelijk te maken om een plaatselijke regel in te stellen die het toestaat om de bal die in een voetstap ligt te plaatsen in bunkers niet dichter bij de hole dan de oorspronkelijke ligging van de bal. Hierbij blijven qualifying condities mogelijk.

Tijdelijke Plaatselijke Regel voor plaatsen in bunkers tijdens de Covid-19 pandemie

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied, gemeten van het referentiepunt: de lengte van een scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:
    *  dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
    *  dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.
Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.