Beste leden en bezoekers,

Afgelopen zaterdag is het terras van restaurant De Zeeger op last van de veiligheidsregio gesloten. Hoe zit dat en was is de basis achter deze sluiting?
Vorige week hebben wij de volgende mededeling ontvangen:

Uit een overleg van de veiligheidsregio’s met minister Grapperhaus van maandag (26 april) blijkt dat golfbanen en hun terrassen ter sprake zijn gekomen: “Vanmiddag is hier nog in het veiligheidsberaad (het overleg met de 25 veiligheidsregio burgemeesters) over gesproken met de minister. Hier is, na de oproep van een aantal gemeenten, ook gesproken over de horeca bij golfbanen. De minister wilde hier niets van weten. Voor hem is duidelijk dat, ongeacht het type horecavergunning, dit nog niet kan en heeft hij alle regioburgemeesters opgeroepen ook zo te handelen en eventueel te handhaven.”
Nog steeds kan een gemeente besluiten de sluiting van de terrassen niet te handhaven. Hier staan zij vrij in. De kans is echter aanwezig dat de gemeente op basis van dit overleg alsnog besluit de goedkeuring in te trekken. 

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft  besloten deze lijn te volgen en de terrassen van Bentwoud en van restaurant De Zeeger gesloten!

Bart Rekers,
manager