Voor 2019 zijn de volgende aandachtspunten voor de deelnemers aan SuperGolf van kracht.

• Het maximum van het aantal deelnemers vanuit iedere vereniging is evenals vorig jaar vrij.
• De deelnemers mogen op elk van de andere deelnemende banen maximaal 8 keer spelen.
• De voorwaarden voor het reserveren van starttijden zijn gelijk aan die van de leden van de betreffende golfbaan. Deelname aan
clubactiviteiten of het introduceren van golfers is alleen mogelijk op de eigen club.
• De prijs voor deelname aan SuperGolf wordt verhoogd naar € 155,–.

Heeft u interesse in SuperGolf 2019, stuurt u dan een mail naar secretariaat@zeegersloot.nl .