Op donderdag 8 augustus j.l. werd deze wedstrijd, die op 25 juli niet kon doorgaan vanwege de hitte, met groot succes gespeeld. Door Koos Turk was een uitddagende 12 holes cross country uitgezet. Om 13:00 uur gingen 73 deelnemers bij goed weer van start. Ondanks dat sommige holes zeer uitdagend en zeker niet makkelijk waren uitgezet, presteerden toch een drietal teams het  om met slechts één punt boven de baan binnen te komen. De wedstrijdleiding besliste ten faveure van het team, dat op de holes 7 t/m 12 door het maken van drie birdies met drie slagen onder de baan (voor die zes holes) geweldig scoorde.
Winnaars waren aldus: Leentje Parlevliet (captain) – Paul Herbrink – Michiel Holland – Marij Vesters – John Strijk

Alle andere winnaars van de eerder in het seizoen gespeelde wedstrijden werden eveneens door de voorzitter van de SECO – Jacques Meys – gehuldigd en in de gelegenheid gesteld hun prijs te aanvaarden.

Deze winnaars waren achtereenvolgens:

LENTECOMPETITIE CAT.1: (1) Koos Turk – (2) Hans Köhler – (3) Hannah Jones (niet aanwezig)
LENTECOMPETITIE CAT.2: (1) Rob van Tuyl – (2) Cees Buermans (niet aanwezig) – (3) Tino Menken

STROKEPLAY CAT.1: (1) Jos Ploum – (2) Henk Hamming (niet aanwezig) – (3) Jan Parlevliet (honneurs waargenomen dor Leentje)
STROKEPLAY CAT.2: (1) Willy van de Weijer – (2) Tjaliing de Vries (niet aanwezig) – (3) Marius de Groote (niet aanwezig)

ZOMERCOMPETITIE CAT.1: (1) Hannah Jones (niet aanwezig) – (2) Leentje Parlevliet – (3) Hans Köhler
ZOMERCOMPETITIE CAT.2: (1) Hub Steins – (2) Sija van Vliet – (3) Tjalling de Vries (niet aanwezig)

Tot slot werden ook de winnaars van de speciale wedstrijden “Krasse Knarren” en “Golden Girls” in het zonnetje gezet. Dit waren resp. Sijbrand Nijhoff (38sbf) en Anne Miarie van Meer (36sbf).Zij mochten de speciale prijs van €50, die sinds vele jaren door de heer Hans Balm wordt uitgeloofd, in ontvangst nemen uit handen van de voorzitter. Tevens worden zij vereeuwigd op de bijbehorende plaquette (zie foto). Daar alleen de winnaar van de “Krasse Knarren” op 8 augustus aanwezig was, is alleen de foto met die gelukkige winnaar – Sijbrand Nijhoff – geplaatst. Anne Marie van Meer, die jammer genoeg niet aanwezig kon zijn, zal op een later moment haar prijs ontvangen en dan ook op de foto worden gezet.
Op de tweede foto zijn alle aanwezige winnaars terug te vinden.

De door alle deelnemers zeer gewaardeerde wedstrijd werd nadien afgesloten met een door restaurant De Zeeger gerealiseerd ‘Thais Buffet’. Het eten  en de stemming waren uitstekend en iedereen keerde na afloop met een voldaan gevoel huiswaarts.