30 LEDEN GINGEN U VOOR  !!

Naar aanleiding van de in september aan de leden gezonden brief over het schenken van de renteloze lening hebben inmiddels 30 (!) leden hun renteloze lening aan de club geschonken. Dat betekent dat de schuld van onze club aan de leden is verminderd met een bedrag van € 39.500,– !

Onder het motto  “goed voorbeeld doet goed volgen“  vragen wij hierbij nogmaals uw aandacht voor het schenken van uw renteloze lening aan de club.

Het bestuur