Beste leden,

Eerste verzending Players 1st enquête 2021 op vrijdag 14 mei.

Dit jaar wordt de enquête weer op 3 momenten verdeeld over het jaar verstuurd. Dit betekent dat de NGF het ledenbestand random in 3 groepen gaat opdelen. Hierdoor ontstaat er automatisch een representatieve afspiegeling van ons ledenbestand op de 3 verzendmomenten gedurende het jaar. Ieder lid krijgt dus gedurende het jaar slechts eenmaal een uitnodiging voor het vullen van de enquête.

Vrijdag 14 mei is de eerste verzending.  De overige twee verzenddata zijn:  9 juli en 8 oktober.

Het grote voordeel van het versturen van een enquête op 3 momenten in het jaar is dat er gedurende het jaar feedback komt van onze leden over alle belangrijke zaken die spelen binnen onze vereniging, de golfbaan en andere faciliteiten. De uitkomst van de enquête is, dan ook zeer belangrijke, input voor het te voeren beleid en te maken keuzes.

Naast de algemene vragen, die door de NGF middels een benchmark met alle deelnemende golfclubs zijn te vergelijken, is er ook ruimte voor eigen suggesties en opmerkingen.

De enquête is volledig anoniem. Bij de vorige enquête hebben wij gemerkt dat veel leden het overigens geen probleem vinden om toch hun gegevens achter te laten.

Wij stellen het enorm op prijs als u deze enquête in wilt vullen.

Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw medewerking.