Beste leden

Binnenkort (8 oktober) ontvangt u van ons het verzoek om de Players 1st (klanttevredenheid) enquête in te vullen. Vorig jaar zijn we onder de vleugels van de NGF, net als een kleine 100 andere verenigingen in Nederland, hier mee gestart. Players 1ST is een enquête tool die inzicht geeft in de feitelijke klanttevredenheid van u als lid en alle gasten die bij ons spelen. Maar ook geeft Players 1ST de noodzakelijke informatie over de aandachts-/ ontwikkelingsgebieden binnen onze club om de klanttevredenheid verder te verbeteren.

Vorig jaar is de verzending van de enquête opgedeeld in 3 momenten in het jaar (ieder lid wordt overigens maar eenmaal per jaar aangeschreven). Voor 2020 is door alle Covid19 beperkingen (o.a. Lock down)  gekozen voor 1 verzend moment. En wel op 8 oktober. Als bestuur hechten we heel veel belang aan de uitkomst van deze enquête en stellen het ook dan zeer op prijs als u de tijd (ongeveer een kwartier) en moeite hiervoor neemt. Met elkaar werken aan een gezonde toekomst als GC Zeegersloot.

In december zal er een terugkoppeling plaats vinden over de uitkomsten en bevindingen.

Het bestuur