De herfst is alweer een eind op weg en daarmee zijn de weers- en baancondities om te golfen vast wat minder geworden, helaas. We zien dat o.a. aan een afname van het aantal gelopen Q-kaarten in of buiten wedstrijdverband vanaf oktober.

We hebben al eens wat zitten grasduinen in de cijfertjes van dit jaar (tot en met 18 september) in vergelijking met dezelfde periode van 2018. Hieronder een paar uitkomsten:

Het totaal aantal gespeelde Q-kaarten is behoorlijk gestegen: van 5.485 in 2018 tot 6.311 so far in 2019. Dat is een plus van 15%. Die groei zat ‘m overigens geheel in de wedstrijdkaarten: van 3.467 naar 4.442 (+28%). Het aantal individueel gelopen kaarten daalde juist, en wel met ruim 7% van 2.018 naar 1.871.

Met het oog op het nieuwe wereldhandicapsysteem dat in Nederland in 2021 wordt ingevoerd is het interessant om eens te kijken hoeveel spelers over de laatste twee jaar tenminste 20 kaarten gelopen hebben. In het nieuwe systeem wordt de handicap van een speler namelijk berekend op basis van zijn of haar beste 8 kaarten van de meest recente 20 gelopen Q-kaarten. Over de periode vanaf 1 januari 2018 tot nu zijn dat 222 spelers, oftewel ca. 20% van het aantal leden van onze club. De ‘koploper Q-rondes’ heeft gedurende de afgelopen (bijna) twee jaar overigens 113 qualifying kaarten geregistreerd.

Kijken we naar het aantal leden dat tenminste 8 Q-kaarten heeft gelopen dan zien we een stijging dit jaar t.o.v. vorig jaar. Vorig jaar waren dat er 287, dit jaar 328.

478 leden hebben vanaf januari 2018 tot nu 8 kaarten of meer gelopen. Dat laatste getal is van belang voor de komende eindejaarsherziening van de handicapscores. Daarvoor zijn tenminste 8 Q-kaarten nodig, gelopen over de laatste twee jaar. In september hadden we 35 leden met 7 kaarten en 30 met 6. Als zij dit jaar nog 1 respectievelijk 2 qualifying kaarten lopen, kunnen we ook voor hen een actuele handicapscore berekenen straks.

Tot slot hebben we ook gekeken naar het aantal kaarten dat tot een handicapverlaging of -verhoging heeft geleid, dan wel tot een score in de buffer. We zien dan veel meer velagingen bij individueel gelopen Q-kaarten dan bij wedstrijdkaarten: 21% tegen 8%. Voor verhogingen is dit juist andersom: 39% individueel en 58% bij wedstrijdkaarten. Kennelijk wordt het invoeren van ‘slechte’ kaarten in eigen Q-rondes toch nog wel eens vergeten …..