Voor het lezen van de notulen van de Algemene Vergadering 2019 klikt u hier.