Na overleg met bestuur en manager is voor de eerste maanden van 2021 de volgende planning gemaakt:
– in de 2de/3de week van februari laten we een korte Nieuwsbrief uitgaan waarin we de op dat moment urgente meldingen en actualiteiten opnemen; ook kunnen we daarin berichten van commissies opnemen; (sluitingstermijn voor het inzenden van een bericht hiervoor is woensdag 10 februari 2021);
– direct na 17 maart laten we een, hopelijk meer uitgebreide, Nieuwsbrief verschijnen met o.a. de actuele NGF-informatie;
– in de eerste week van mei 2021 verschijnt de volgende Nieuwsbrief; daarin zou o.a. informatie over de Golfweek en over kampioenschappen opgenomen kunnen worden.
Mochten de actuele ontwikkelingen daarom vragen dan zal dat zeker in een extra Nieuwsbrief gemeld worden.