Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst heeft onze voorzitter Jaap Molenaar in zijn toespraak benadrukt dat wij, alle leden van de golfclub, als “Zeegerslooters” nog meer verbinding moeten maken met elkaar. Dat we vanuit die basis gezamenlijk verder kunnen werken aan de één Zeegerslootgedachte zoals in het beleidsplan van de Golfclub Zeegersloot is verwoord. Vervolgens zullen we verder moeten werken aan het “Merk Zeegersloot”. Hoe brengen we onze golfclub nog beter over het voetlicht? Hoe etaleren we met elkaar onze golfclub? Hoe laten wij nog meer merken dat ook wij een “open” golfclub zijn waar iedereen welkom is? Verder nadenken over ons imago. Wat stralen we uit!
Kortom, voldoende onderwerpen om met elkaar over van gedachten te wisselen en mogelijke oplossingen te bedenken en ook met elkaar uit te voeren.

Er gebeurt natuurlijk al heel veel en daar zijn we een ieder heel dankbaar voor. Maar als het gaat om “werven en behoud” van leden zullen we ook andere paden moeten bewandelen en er zijn, zo is gebleken, creatieve ideeën genoeg. De onlangs in het leven geroepen denktank “Van lead tot lid” neemt hierin het voortouw, maar ons aller hulp is nodig bij de uitvoering van verschillende ideeën.
Belangrijk daarbij is ook dat wij allen ons gedragen als ambassadeur van de Golfclub Zeegersloot. Waar we ook zijn en met wie we ook in gesprek zijn zullen we de golfclub een podium moeten geven. Onbekend is onbemind, dus zullen we aan onze bekendheid moeten werken en de mogelijkheden van onze golfclub verder gaan uitventen.
De door de NGF ontworpen enquête tool, “Players 1st”, die ook wij in 2019 gaan gebruiken kan ons hierbij helpen. Deze enquête wordt uitgezet bij de golfers, zowel leden als gasten, met de bedoeling om op de gestelde vragen antwoorden te krijgen die ons kunnen gaan helpen om inzicht te krijgen in de ervaringen en wensen van hen zodat we kunnen gaan werken om het verblijf op onze golfclub nog plezieriger te maken. Wij zijn met elkaar aan zet!

De gerenoveerde website is sinds 3 januari “in de lucht”. Een hele verbetering, zeker als het gaat om de zoekfunctie en de bereikbaarheid van onderdelen. Hartelijk dank aan Nol van der Drift, Bart van Aalst en het bestuurslid Wim Palm.

Nadat de clubkampioenen, de spelers van de “Hole in one” en de golfer van het jaar werden gehuldigd eindigde de voorzitter zijn toespraak als volgt:

“Dames en heren, onze Golfclub mag zich verheugen in een geweldige inzet van haar leden, zowel binnen de commissies als daarbuiten, en de professionele medewerkers, zoals de manager, het secretariaat en de servicedesk. Ook de bijdrage door de Pro’s, de medewerkers van de Ridder en de Zeeger worden zeer gewaardeerd. Dank daarvoor! Ik ben er zeker van dat we daarop ook dit jaar weer kunnen rekenen. Door ons aller inzet kunnen we met het volste vertrouwen verder werken aan een toekomstbestendige Golfclub Zeegersloot.
Ik wens u allen een goed en vooral gezond 2019 toe en wil met u het glas heffen op onze mooie Golfclub Zeegersloot!”

 

Kampioene Eliza Hakstege, Kampioene Corine Cools, Kampioen Piet Bokelaar, Hole in One Els Goedegebuure