Beste golfspeler,

Onze fairways worden geteisterd door de kraaien die op zoek zijn naar engerlingen. Er is daardoor veel schade en daarvoor bij voorbaat onze excuses. Hoe zit dit nu.

Via https://www.greenkeeper.nl/article/32335/help-kraaien-teisteren-mijn-golfbaan komt u bij een artikel van de website De Greenkeeper. In dit artikel kunt u de achtergrond van het ontstaan van de schade lezen.

Golfclub Zeegersloot heeft een jachtverhuurovereenkomst gesloten met een 2-tal jagers en een valkenier. Doel van de overeenkomst is enerzijds het op onze baan beperken van schade (kraaien en ganzen) en anderzijds het beheren van de wildstand (fazanten, hazen, konijnen, eenden, etc). Om met geweer te mogen jagen hebben de jagers een aaneengesloten jachtveld van minimaal 80 ha nodig en moeten er cirkels in getrokken kunnen worden met een diameter van minimaal 300 meter. Onze golfbaan is net iets meer dan 70 ha, op de Griendbaan zijn deze 300 meter diameters niet te trekken en dus zijn we afhankelijk van de medewerking van onze buren. Dit is bijna rond.

Inmiddels zijn de jagers al actief en kunt u ze in de baan tegenkomen (eventueel met auto en of hond).

Het beleid van de golfclub Zeegersloot en de jagers inzake deze schade is 3-ledig:

 1. Korte termijn.
  Verjagen van de kraaien. Dit proberen we met dode kraaien en linten.
  Zodra het jachtveld compleet is, kan het verjagen ook met het geweer gebeuren. Het schieten van kraaien is pas over een langere termijn effectief.
  Derde actie is de baan gebruiken als trainingsveld voor een valkenier. Jonge roofvogels worden dan voor de jacht getraind. Hierdoor ontstaat er voor de kraaien een onveilig gevoel en dat vinden ze niet echt fijn. Pas in het najaar kan met volwassen roofvogels echt gejaagd worden.
  Ganzen: de nesten opsporen en prikken van de eieren. Hiervoor gaan de jagers in wetssuites de rietranden op de Griendbaan langs. Ook hiervoor geldt dat het schieten van ganzen pas kan als het jachtveld compleet is.
 2. Herstel schade aan de grasmatten.
  Zodra de temperatuur boven de 10 graden komt, gaat het gras weer groeien. Als dan parallel de natuur verder ontwaakt, is er voor de kraaien meer te halen dan engerlingen en emelten. Het beheerregime bestaat dan uit: maaien, doorzaaien, dressen en walsen. Als de groei echt in het gras komt, herstellen de beschadigde plaatsen relatief snel (e.e.a. uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden).
  Voor het doorzaaien wordt Engels Raaigras gebruikt. Dit is een grassoort waarvan de wortels vertikaal groeien en daardoor minder kwetsbaar voor het kraaiengeweld.
 3. Lange termijn.
  Voor het lange termijn beheer moet het samenspel van een aantal maatregelen de schade beperken:

  1. De jagers en de valkenier zullen het jachtveld effectief bejagen. Hiermee hopen we de hoeveelheid kraaien en ganzen beheersbaar te houden.
  2. Er worden 20 nieuwe spreeuwenkasten op de Griendbaan opgehangen. In tegenstelling tot kraaien eten spreeuwen ordentelijk en laten de grasmat heel.
  3. Er wordt op een aantal plaatsen wilde peen gezaaid. Wilde peen huisvest sluipwespen. Sluipwespen zijn parasieten van andere insecten, waaronder enkele schadelijke soorten en worden op grote schaal uitgezet voor de biologische bestrijding van plaaginsecten. De eitjes worden in de larven of poppen van andere insecten afgezet. De larven eten hun gastheer van binnenuit op.
 4. Wild beheer.
  Er gelden normen voor het aantal dieren van een soort per ha om een gezonde samenleving te houden. Wij vertalen dat simpel als veel of weinig. Jagers beoordelen dat vanuit beheer optiek en zullen de aantallen aanwezige fazanten, hazen, konijnen, eenden etc monitoren en indien noodzakelijk maatregelen nemen.