Medio november gaat de Handicapcommissie weer de Jaarlijkse Revisie van de handicaps uitvoeren. Dit gebeurt op basis van de Q-kaarten en de resultaten in individuele qualifying wedstrijden van afgelopen jaar. De bedoeling van deze exercitie is dat alle leden van onze club met een handicap krijgen/houden die bij hun actuele speelsterkte past.

Voor veruit de meeste spelers zal aanpassing van hun handicap niet aan de orde zijn; zij zitten binnen de range die op basis van de gelopen rondes passend is bij hen. Voor een aantal spelers komt het E-Golf4U systeem tot een voorstel voor aanpassing van -1, -2, +1, +2 of +3. We leggen deze uitkomst aan de betreffende spelers voor en voeren de verandering na overleg met hen al dan niet door. De golfer heeft daarbij ‘het laatste woord’.

Voor een groep spelers zou strikte toepassing van de uitkomsten van de softwarematige herziening leiden tot een verhoging naar boven handicap 36. Dit doen we in principe niet. Echter…als er spelers zijn met een handicap van 35 of 36 die van mening zijn dat hun handicap wel voor aanpassing in aanmerking komt, dan voeren we de verhoging alsnog door.

Dit laatste geldt trouwens voor alle leden: mocht je van mening zijn dat je huidige handicap niet passend is bij je actuele speelsterkte, bijvoorbeeld vanwege [tijdelijke] medische omstandigheden, benader dan s.v.p. de Handicapcommissie. We kijken dan of aanpassing aan de orde is.

Overigens hebben we voor een goede analyse van het handicapniveau tenminste 8 kaarten nodig die liefst in het afgelopen jaar, maar in ieder geval in de laatste twee jaar zijn gelopen. Als je beneden dit aantal zit kunnen we geen verantwoord voorstel tot handhaving of aanpassing doen en heb je wellicht een minder passende handicapscore.