Gedurende de laatste 2 maandagen is de baancommissie erg druk geweest om achter de green van hole 10 de drie aanwezige grote groene beuken vrij te spelen.
Deze bomen stonden volledig weggedrukt tussen grote taxus struiken die wel tot 10 meter hoog het zicht en licht van de beuken ontnamen. Nadeel van de struiken was ook dat de wind geen vrij spel had over de green.
Hierdoor bleef met name het achterste deel van de green te nat.
Het gebied rond de 3 beuken wordt uiteindelijk nog ontdaan van de restanten van de struiken door een boomstronkhakselaar en uiteindelijk verder schoon gemaakt en ingezaaid met gras.

Andere pluspunten
Door het verwijderen van de struiken is er een doorkijk ontstaan naar hole 11.
Zijn afzwaaiers vanaf elf beter te volgen
Vindt je snel je bal terug bij een te hard geslagen bal op 10 of een afzwaaier vanaf elf
En zijn de 3 beuken een prachtig onderdeel van de baan geworden