Hoe wordt je dagresultaat berekend?

Grofweg wordt in het nieuwe WHS het aantal slagen leidend, en niet langer het aantal behaalde Stablefordpunten. Uiteraard is daar een relatie tussen, maar de berekening is toch net even anders.
Je score na het lopen van een ronde wordt in het nieuwe systeem dagresultaat genoemd (in het Engels: score differential).

Dagresultaat = 113(4) / SR(3) * (aangepaste brutoscore(1) – CR(2) – PCC(5)).

Dat is een hele mondvol; ik leg de formule uit:
(1) Met de aangepaste brutoscore wordt bedoeld: jouw totaal aantal slagen over alle holes, echter per hole gemaximeerd tot de par van die hole + 2 + het aantal slagen dat jij meekrijgt op die hole.
Een ezelsbruggetje: dit is het aantal slagen waarbij je net geen Stablefordpunten meer krijgt. Een voorbeeld. Stel je krijgt op hole 10 (Heuvel) 2 slagen mee. Je afslag verdwijnt rechts de baan uit en verder wil het ook niet meer lukken. Het aantal slagen dat je noteert is dan 4 (par) + 2 + 2 (jouw aantal slagen mee) = 8. De aangepaste brutoscore wordt ook wel Netto double bogey genoemd.

(2) De course rating (CR): de moeilijkheidsgraad van de baan voor scratch-spelers (spelers met hdc = 0), zoals gemeten door de NGF op basis van onder meer de lengte van de baan, de breedte van de fairways, aanwezigheid van waterhindernissen en bunkers, en de snelheid van de greens. De CR wordt uitgedrukt in een getal.

(3) De slope rating (SR): ook een getal, dat de moeilijkheidsgraad van de baan aangeeft, echter nu ook rekeninghoudend met bogey-spelers (hdc = ca. 20 voor heren en 24 voor dames).

Elke baan, en daarbinnen elke tee-kleur heeft een eigen course rating en slope rating en ook voor dames en heren zijn de getallen anders. Je vindt de CR en SR op de handicaptabellen in de hal en op de site.

(4) Het getal 113 staat voor een baan met een gemiddelde moeilijkheidsgraad. Kun je verder vergeten. Je ziet dat een moeilijke baan met een Slope Rating van meer dan 113 leidt tot een factor kleiner dan 1 (je deelt 113 door een hoger getal), en daarmee tot een lager dagresultaat ter compensatie van een gemakkelijker baan.

(5) De PlayingConditionsCalculation (PCC): een correctie van je prestatie op basis van extra slechte, of juist extra goede omstandigheden waaronder je gespeeld hebt. Denk hierbij aan de weersomstandigheden of de conditie van de baan op de speeldag. De PCC zal in de praktijk meestal 0 (nul) zijn. Alle op een bepaalde dag (of dagdeel) ingevoerde kaarten vormen de basis voor een eventuele correctie.

De range van de PCC is een verhoging van je dagresultaat met +1 (bij erg goede omstandigheden; de baan was ‘makkelijker’) tot een verlaging met 1,2 of 3 punten bij slechte omstandigheden. Uiteraard kan ‘het systeem’ deze aanpassing pas doen nadat alle kaarten zijn ingevoerd. De correctie wordt om 00.00 uur in de nacht na de speeldag berekend. Het is dus zaak om je kaart meteen in te voeren. Deze procedure betekent ook dat je in eerste instantie een voorlopig dagresultaat krijgt. De volgende dag wordt die pas – al dan niet aangepast – definitief.