Inleiding.

Per 1 januari 2021 gaan we ook in ons land over op het nieuwe WHS, een uniform systeem waarmee bereikt wordt dat handicapniveau ’s van golfers overal ter wereld vergelijkbaar zijn en je dus waar dan ook op een eerlijke manier wedstrijden met elkaar kunt spelen of Q-kaarten kunt lopen.
WHS staat bepaald niet voor Wel Heel Simpel….. aan de invoering zitten best wat haken en ogen. Luister en huiver……

Laat ik beginnen met een vergelijking. In mijn golfschoenen staat de maat: UK 9 – EUR 43 – USA 10. Verschillende getallen, terwijl mij voeten toch in Nederland niet groter of kleiner zijn dan elders in de wereld. Als de schoenmaat wereldwijd geüniformeerd zou worden zit het er dik in dat mijn maat voortaan met een ander getalletje wordt aangegeven dan ik gewend was….

Dat geldt ook voor de nieuwe ‘WHS-handicap’ als maat voor onze speelsterkte. Die sterkte zal per 1 januari niet opeens veranderen, maar de maat waarmee die wordt aangeven wel. Voor zover ik dat nu kan inschatten zal het merendeel van de golfers een hogere handicap krijgen. Niet boos worden dan! Dat nieuwe getal weerspiegelt als vanouds je speelsterkte, maar gewoon net even anders omdat de berekening ervan net even anders is.

Wat wordt je nieuwe WHS handicap?

Net als nu vormen je ingevoerde qualifying kaarten en wedstrijdresultaten de basis voor je handicap. Zo’n gelopen kaart of wedstrijd wordt ‘dagresultaat’ genoemd (in het Engels ‘scoredifferential’).
Uit je dagresultaten wordt je WHS handicap berekend als het gemiddelde van je beste 8 dagresultaten van je laatste (= meest recente) 20 rondes.
Dit is dus een voortschrijdend gemiddelde. Zodra je weer een ronde (wedstrijd of Q-kaart) speelt wordt het dagresultaat daarvan meegenomen in de berekening en vervalt de oudste van de vorige 20 scores.

Van oud naar nieuw.

Als je de berekening van je nieuwe WHS handicap bekijkt is helder dat je eigenlijk tenminste 20 scores moet hebben. Dat is best veel, maar vrees niet de kaarten mogen al een tijdje ‘oud’ zijn. Het systeem neemt al je ingevoerde wedstrijd- en Qualifying kaarten mee vanaf 2016. Dat zal dikwijls genoeg kaarten opleveren. Maar, recente kaarten zullen beter passen bij je huidige speelsterkte en je handicap zou een goede afspiegeling moeten zijn van die huidige speelsterkte. Ons dringende advies is dan ook: ga lekker de baan in – golf is een erg leuk spelletje! – en loop kaarten, hoe meer hoe beter.

Mocht je nu onverhoopt op 1 januari a.s. die 20 kaarten nog niet hebben, dan wordt je eerste (nieuwe) handicap op een aangepaste manier vastgesteld. Hierover meer in een volgend artikeltje, het WHS – deel 2.