Het handicapsysteem is afgelopen jaren onder de loep genomen. Wereldwijd hebben zes handicapautoriteiten, waaronder de European Golf Association (EGA) waarbij de NGF is aangesloten, gezamenlijk een nieuw, uniform systeem ontwikkeld. Transparantie, vereenvoudiging, gebruiksgemak en niet in de laatste plaats wereldwijde uniformering waren daarbij belangrijke doelen. Op deze manier wil men het spelletje nog attractiever maken: spelers worden gefaciliteerd en aangemoedigd om een handicapscore te krijgen en te onderhouden, zodat golfers ongeacht niveau, geslacht, leeftijd, en nu dus ook ongeacht nationaliteit, met en ‘tegen’ elkaar kunnen spelen waar ook ter wereld. De deelnemende organisaties vertegenwoordigen 80 landen met in totaal meer dan 15 miljoen golfers…..

 

Hoe gaat het nieuwe Wereld Handicap Systeem eruitzien?
Nog niet alle details zijn bekend, maar een aantal belangrijke kenmerken zijn:
• de maximale officiële handicap is 54
• de eerste handicap wordt vastgesteld over 54 holes (in elke combinatie van 9 of 18 holes). Overigens kunnen de plaatselijke handicapautoriteiten (NGF) eigen regels hanteren voor het verkrijgen van handicap 54
• de handicapscore wordt vervolgens vastgesteld als voortschrijdend gemiddelde van de beste 8 kaarten van de laatste 20 Q-rondes
• er komt een aanpassing bij abnormale baan- en weerscondities (verg. CBA)
• je handicapscore is wereldwijd geldig
• uitrol vindt plaats vanaf 2020. In Nederland wil de NGF het systeem per 1-1-2021 invoeren.

 

Je scores van dit jaar en volgend jaar (2019 en 2020) zullen in principe de basis vormen voor de nieuwe berekening. Idealiter zou je in die twee jaar 20 Q-kaarten gelopen moeten hebben. Dan heb je een legitieme basis voor je nieuwe handicap en vervolgens daalt of stijgt die score na elke nieuwe Q-ronde.
De verwachting is dat  Nederlandse handicaps slechts een geringe aanpassing krijgen. Het WHS is gebaseerd op het Amerikaanse systeem, waarvan ook de huidige EGA gebruik maakt.

De voornaamste voorwaarde hiervoor is een voldoende aantal recente Q-kaarten. Dus ons advies blijft: kaarten lopen, kaarten lopen, kaarten lopen!!! …….

 

De Handicapcommissie

Voor meer informatie over het WHS zie https://www.whs.com