Nieuw! Hindernis op hole 11 bij green!

Al geruime tijd zijn er rode paaltjes geplaatst op hole 10 en 11 aan de rechterkant. Voor de meeste spelers bekend.
Nu is er op hole elf, grenzend aan de fairway aan de rechterkant naar de green toe, een perceel ondoordringbaar struikgewas. Om filevorming en vertraging in het tempo op de baan te voorkomen, staan voor dit struikenperceel nu ook rode paaltjes. In overleg met de Manager, de Baancie en de Regel- en Examencie is dat gedeelte aangemerkt als hindernis.
Een bal, tot stilstand gekomen in deze hindernis geeft de speler drie mogelijkheden:
– de bal spelen zoals die ligt (zonder straf): is in werkelijkheid op deze plek 99% van de keren onmogelijk;
– terug naar de plaats waar de vorige slag werd gedaan (met 1 strafslag): levert ook teveel speeltempovertraging op;
– op de plek waar de bal de grens van de hindernis kruiste, twee stoklengtes nemen en daar binnen de drop zone de bal droppen (met 1 strafslag).
In principe levert de laatste optie de minste vertraging op.
Mocht men toch de onweerstaanbare behoefte hebben om te zoeken:
1- eerst doorlaten
2- dan maximaal drie minuten zoeken

De Regel- en Examencommissie