IN MEMORIAM HENNY HORNIS

Erelid, bestuurder en golfer van GC Zeegersloot. Een groot clubman is heengegaan. Vrijdag 28 februari 2020 is Henny Hornis overleden in het hospice te Alphen aan den Rijn. Hij werd 74 jaar.

Henny Hornis diende GC Zeegersloot drie perioden als penningmeester, totaal dus 9 jaar plus vier dagen. Hij had best nog een poos willen doorgaan als de reglementen dit niet hadden verboden. Drie keer drie jaar besturen is het maximum. Hij bleef dan maar op afroep voor het bestuur beschikbaar als adviseur. Bij zijn terugtreden werd hij benoemd tot Erelid.

Volkomen terecht. Henny Hornis maakte zich buitengewoon verdienstelijk voor onze golfclub. Goud waard. Zijn penningmeesterschap speelde zich af in een roerige periode. Er was een tijd geen manager en ook geen bezetting van het secretariaat. Hij kwam elke dag op de club om hiaten op te vullen. Henny was ook nauw betrokken bij de overgangen naar nieuwe softwarepakketten.

Het opzetten van een servicedesk was een van zijn vele ideeën. Hij liet het niet bij het idee. Hij bleef er constant bij betrokken om gaten in de financiële administratie zo te vullen dat de accountant aan het eind van het jaar zijn goedkeuring kon geven. Dat kostte hem veel vrije tijd, maar hij had dat er graag voor over.
Henny deed alles in het belang van de golfvereniging. Toen het er naar uitzag dat het ledental terug dreigde te lopen, gaf Henny aan dat er serieus moest worden nagedacht over alternatieve lidmaatschappen. Waarbij hij tegelijk waarschuwde dat het bestaande lidmaatschap niet mocht worden uitgehold. Anders zou er grotere schade ontstaan.

Henny Hornis was een man van de penningen, parate cijfers en kennis van wetten en regels. Toen in 2013 GC Zeegersloot, onder impuls van de Stichting Waakhond, onder vuur kwam te liggen van de Alphense politiek, moest het bestuur op eieren lopen en uiterst voorzichtig opereren. De club werd beschuldigd van malversaties en onbehoorlijk bestuur. Uiteindelijk kon GC Zeegersloot met opgeheven hoofd de politieke heksenketel verlaten. Door intensief spitwerk in 25 jaar archief werd de oplossing van het verschil in inzicht gevonden in de financiële paragraaf. De analyse en de bewijsstukken werden geleverd door Henny Hornis. Een groot man.

De Golfclub Zeegersloot is Henny Hornis veel dank verschuldigd voor hetgeen hij vele jaren voor de golfclub heeft betekend.

We zullen ons Henny Hornis blijven herinneren als een echt “clubmens”, die de titel “Erelid” met recht heeft mogen dragen.

 We zullen zijn aanwezigheid en betrokkenheid zeer missen!

Bestuur Golfclub Zeegersloot