Vooraf:
Na het verkrijgen van een baanpermissie op de Parkbaan en het met succes afleggen van het Regelexamen (bij de Regel- en Examencommissie van Golfclub Zeegersloot [of elders]) wordt de volgende stap voor het verkrijgen van een handicap: het spelen van een Eerste Kaart.

Spelen:
Samen met een marker (iemand die geslaagd is voor het Regelexamen) speel je een Qualifying ronde. Op de homepage van de website van Golfclub Zeegersloot staat aangegeven of de baan Qualifying is. Dit staat ook vermeld op de publicatieborden bij en in het clubhuis.

Op de Parkbaan krijgt een man 18 slagen mee voor een 9-holes ronde.
Dat wil zeggen op alle holes 2 slagen (de persoonlijke par is dan 5).
Een vrouw krijgt 21 slagen mee. Dat kun je aflezen uit de baanhandicaptabellen in de hal.
Op de holes 1,5 en 9 krijgt zij 3 slagen (de persoonlijke par is dan 6) de overige holes 2 (persoonlijke par is 5).

Zodra je minimaal 19 Stablefordpunten over 9 holes of minimaal 36 punten over 18 holes hebt behaald, krijg je een Handicap!

Echter: soms gaat het spelen van een hole minder goed en heb je meer slagen nodig. Als je na 8 slagen op de Parkbaan nog niet hebt uitgeholed, levert de betreffende hole geen punten meer op. Om de snelheid in de baan te bevorderen, pak dan svp je bal op en ga naar de volgende hole voor nieuwe kansen!
Wat noteer je dan voor deze ‘mislukte’ hole? De afspraak is dat je dan 11 slagen noteert. Maar je mag ook een score van jouw netto dubbel bogey opschrijven. De computer rekent namelijk de 11 slagen terug naar jouw netto dubbel bogey.
Netto dubbel bogey is: de par van de hole (3) + het aantal slagen dat je voor die hole krijgt – bijvoorbeeld 2 slagen op hole 8 + 2. In totaal is dat 3+2+2= 7. Je noteert in dit geval dus 7 slagen.

Score invoeren
Aansluitend op je ronde kun je de kaart zelf invoeren op je smartphone in de app van E-Golf4U door het inbrengen van het aantal slagen per hole. Vergeet niet de invoer te bevestigen. Het voordeel hiervan is, dat je direct je handicap ziet. De papieren kaart bewaar je vervolgens een tweetal weken thuis, mocht er iets niet goed gegaan zijn met de invoer.Voor meer informatie zie m.eg4u.nl. of de pagina van de commit-commissie na inloggen op het ledendeel van GCZ.

Ook is het mogelijk om een kaart in te voeren via je eigen computer. Log in op het ledendeel van GCZ. Kies mijn profiel, kaarten, nieuwe kaart invoeren.

Mocht je problemen ondervinden met het invoeren, dan zal de Service Desk je met alle plezier helpen. Ook kan je contact opnemen met de handicapcommissie via handicap@zeegersloot.nl

Marker score bevestigen
Je marker moet je score digitaal bevestigen. Bij het aanvragen van een Q-kaart kan je het lidnummer van je marker invoeren; of als deze geen lid is van Golfclub Zeegersloot vul dan de naam en mailadres van je marker in.
In beide situaties krijgt je marker het verzoek je kaart goed te keuren.

Een volgende ronde
De volgende keer dat je een Qualifying kaart (Q-kaart) wilt spelen, vraag je via de app van E-Golf4U een Q-kaart aan. Kies daarbij de baan, het juiste aantal holes en de juiste tee-kleur die je wilt spelen. Na afloop van je ronde voer je de scores (het aantal slagen per hole) in via de app. Je ziet dan meteen je nieuwe handicap.
Zodra je de kaart digitaal hebt ingevoerd, hoef je deze niet meer in te leveren, wel graag ongeveer twee weken bewaren.
Ook hier weer moet je marker de kaart digitaal goedkeuren.

App Golf.nl
Als alternatief voor bovenstaande, kun je ook gebruik maken van de app van Golf.nl (zie de pagina van de Handicapcommissie op de website met informatie over hoe je dit moet doen). We adviseren een Eerste Kaart niet in te voeren via de app van Golf.nl. Zodra je een handicap hebt van 54 of lager kan je de app van Golf.nl vanzelfsprekend heel goed gebruiken om je scores van Q-kaarten in te voeren. Zowel de speler als de marker moeten zich vooraf geregistreerd hebben bij de app van Golf.nl