De golfvereniging zal vanaf vandaag via mail alle NGF updates inzake het Corona virus onverkort doorsturen.
Acties van de vereniging zullen zowel via mail als op de website gecommuniceerd worden.