Golfclub Zeegersloot biedt de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2020 de contributie voor het Parkbaan- en Jongerenlidmaatschap maandelijks te laten incasseren.

Het contributiebedrag voor het Parkbaanlidmaatschap ad € 487,50 wordt verhoogd met administratiekosten. Het te incasseren bedrag per maand bedraagt € 42,55.
Het contributiebedrag voor het Jongerenlidmaatschap ad € 539,50 wordt verhoogd met administratiekosten. Het te incasseren bedrag per maand bedraagt € 46,95.

De contributie voor het jaar 2020 wordt in de eerste week van november gefactureerd. Deze informatie hebben de betreffende leden per mail ontvangen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.