Omgezaagde bomen in Algemeen Gebied.

Na het omzagen (en verwijderen) van bomen, blijven er boomstronken over (zie foto’s).

Dit doet zich o.a. voor op de holes 10, 11 en 12.

Als je bal op of tegen zo’n boomstronk ligt of als deze boomstronk een belemmering vormt bij jouw in te nemen stand of voorgenomen swing, krijg je dan relief d.w.z. mag je zonder straf deze boomstronk ontwijken volgens R.16.1a?
Kortom, is dit te beschouwen als een Abnormale Baanomstandigheid in het Algemeen Gebied?
R. 2.2a The General Area: it includes every type of ground and growing or attached objects found in that area, such as fairway, rough and trees.

Sommige boomstronken blijven in de grond, andere boomstronken worden verwijderd. Tijdens het verwijderen zijn ze GUR.

Belangrijke vraag hierbij is: wat is de status van zo’n boomstronk die niet zal worden weggehaald?
Het antwoord is: eens een boom, blijft een boom!
Het doet denken aan een vast obstakel maar het is een geïntegreerd deel van de baan. Dus de enige oplossing is je bal onspeelbaar verklaren met een keuze uit 3 opties.

Zou je aanspraak kunnen maken op relief indien je last hebt van het hek?
Helaas neen, want je had geen slag kunnen doen als het hekwerk er niet had gestaan!

Indien er spaanders of zaagselresten vlakbij liggen waarop jouw bal terecht zou kunnen komen, dan mag je die weghalen als zijnde Losse Natuurlijke Voorwerpen (R. 15). Let op: als bij het wegnemen je bal beweegt, krijg je een strafslag (en moet je de bal terugplaatsen).

Het kan je natuurlijk ook overkomen dat je bal onspeelbaar tegen of vlakbij het hek ligt en dat je niet gehinderd wordt door een boom of een struik.
Het hekwerk is een Vast Obstakel en (uitsluitend het hekwerk!) mag je volgens R. 16 ontwijken met 3 opties.
Het gevolg kan zijn dat je daarna in een betere situatie komt om je volgende slag te doen; maar het kan ook minder goed aflopen en in een ongunstiger positie terecht komen. Jammer dan.