Vogelschade aan de baan

De kraaien houden aardig huis op de fairways van de Griendbaan en daar zijn we niet blij mee. Het is niet alleen vervelend en lelijk, het maakt de baan er ook niet makkelijker op. Hoewel er wordt momenteel hard gewerkt wordt aan een nieuwe jachtovereenkomst om de...

Golfstart 2020

Golfclub en Golfschool Zeegersloot bieden de golflessen nu ook aan via het Golfstartplatform van Golf.nl.

Aanbieding nieuwe leden

Pak uw voordeel. Als u zich aanmeldt voor een lidmaatschap van Golfclub Zeegersloot speelt u de eerste 3 maanden gratis!

Repareer uw pitchmarks

Voor het behoud van de kwaliteit van de greens is het heel erg belangrijk dat de pitchmarks gerepareerd worden.

Waar staan nieuwsberichten.

UITGELICHT NIEUWS/NIEUWS VOOR LEDEN
Van verschillende kanten zijn er vragen gesteld over de berichtgeving op de website

Sponsorcommissie

Beste leden,
Voor onze golfclub zijn we op zoek naar meer inkomsten via sponsoring en via een vergroting van het aantal bedrijfsleden.

Bestuursbesluit Tijdelijke overdracht speelrecht

Het bestuur heeft besloten om het besluit van  20 augustus 2013 (contributievermindering) per 1 januari 2019 in te trekken en in plaats daarvan leden die gedurende langere tijd niet kunnen of willen golfen, de gelegenheid te geven hun speelrecht tijdelijk over te...