Programma Tijd voor Vitaliteit

Zoals eerder gemeld op onze website heeft GC Zeegersloot begin 2018 het initiatief genomen, samen met een aantal partners in Alphen a/d Rijn, om een project op te zetten om Alphense 50+ers te enthousiasmeren om (weer) te gaan of juist te blijven sporten.

Bestuursbesluit Tijdelijke overdracht speelrecht

Het bestuur heeft besloten om het besluit van  20 augustus 2013 (contributievermindering) per 1 januari 2019 in te trekken en in plaats daarvan leden die gedurende langere tijd niet kunnen of willen golfen, de gelegenheid te geven hun speelrecht tijdelijk over te...

Golf in de winter

WIST U DAT….. De tees op 20 november op de winterposities zijn geplaatst; In de winter de plaats van holes bepaald wordt door de omstandigheden op de green (niet automatisch rood wit blauw); De baan bij gebruik van de zomergreens Qualifying blijft; Er aparte...

Uitnodiging van de Marcom.

Uitnodiging van de Marcom. Het zal u niet zijn ontgaan, de golfer wordt “gelukkig” steeds ouder, de baan wordt steeds mooier en onze oefenfaciliteiten zijn uitstekend. Desondanks daalt ons aantal leden. De Marketing en Communicatie Commissie (Marcom) is onlangs naar...

Bericht van uitloting obligaties.

Bericht van uitloting van obligaties van de van per 1 december 2013 uitgegeven obligatielening van Golfclub Zeegersloot. Op 27 oktober 2018 heeft ten overstaan van mr. H.H. Augstein de vijfde uitloting van zestig (60) obligaties plaatsgevonden. Uitgeloot zijn de...

Geschenk golfweekcommissie

Op maandag 17 september heeft de golfweekcommissie de recent op hole 13 geplaatste vlaggenmasten aan de golfclub geschonken. Namens de golfclub heeft voorzitter Jaap Molenaar het geschenk in dank aanvaard.Tijdens de overdracht zijn tevens de banieren gehesen. Een...

3 maanden gratis lid.

Als u in de periode 1 oktober 2018 – 31 december 2018 lid wordt van Golfclub Zeegersloot, speelt u de eerste 3 maanden gratis! Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat: mail: secretariaat@zeegersloot.nl telefoon:...