Open Golfdag 2019 maandag 22 april. Kom jij ook?

RESERVEER UW PLEK HIER PAASMAANDAG: OPEN GOLFDAG GOLFCLUB ZEEGERSLOOT VOOR IEDEREENVoor mensen die nieuwsgierig zijn naar de golfsport en misschien wel willen beginnen met golf organiseert Golfclub Zeegersloot in Alphen aan den Rijn op Paasmaandag 22 april van 11:00...

Aanpassing website

Om de verwerkingssnelheid van de website te verbeteren, zijn er een paar aanpassingen gerealiseerd.

Golflessen voor jongeren

Golfschool Zeegersloot heeft zeer veel ervaring in het lesgeven van jongeren. Zo worden wekelijks de gymlessen van verschillende scholen door de golfprofessionals overgenomen en in het weekend zijn er aparte lesblokken voor jongeren gereserveerd. Diverse jeugdspelers...

Programma Tijd voor Vitaliteit

Zoals eerder gemeld op onze website heeft GC Zeegersloot begin 2018 het initiatief genomen, samen met een aantal partners in Alphen a/d Rijn, om een project op te zetten om Alphense 50+ers te enthousiasmeren om (weer) te gaan of juist te blijven sporten.

Bestuursbesluit Tijdelijke overdracht speelrecht

Het bestuur heeft besloten om het besluit van  20 augustus 2013 (contributievermindering) per 1 januari 2019 in te trekken en in plaats daarvan leden die gedurende langere tijd niet kunnen of willen golfen, de gelegenheid te geven hun speelrecht tijdelijk over te...