Conform art.  11 lid  2 van de statuten dient het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarverslag over het voorafgaande boekjaar aan de Algemene Vergadering uit te brengen.

Wegens de maatregelen rond het corona virus heeft het bestuur eerder al moeten besluiten de voor 18 mei 2020 geplande Algemene Vergadering uit te stellen.
Nu tot 1 juli 2020 echter maximaal 30 personen tegelijk in het clubhuis aanwezig mogen zijn en daarbij een afstand van 1,5 meter in acht dienen te nemen, kan ook in de maand juni geen Algemene Vergadering in het clubhuis worden gehouden. Om die reden heeft het bestuur op 6 mei 2020 besloten op de voet van het bepaalde in art. 7 van de noodwet van 24 april 2020  (Tijdelijke Wet COVID -19  Justitie en Veiligheid)  de termijn van zes maanden voor uitbrenging van het jaarverslag aan de Algemene Vergadering te verlengen met vier maanden en de Algemene Vergadering te houden in de maand oktober 2020.   Op die Algemene Vergadering zullen dan zowel het jaarverslag 2019, als de begroting 2021, worden gepresenteerd.  Over de exacte datum zullen wij u later berichten.

Namens het bestuur,

Harry Duijm, secretaris