In het verlengde van het op deze website gepubliceerde bericht van 12 mei j.l. heeft het bestuur besloten een datum vast te stellen voor de uitgestelde Algemene Vergadering, zodat u die in uw agenda kunt noteren.

Algemene Vergadering van Golfclub Zeegersloot
Datum: donderdag 15 oktober 2020,
Aanvang 20.00 uur.

De vergaderstukken zullen u tijdig worden opgestuurd.

Namens het bestuur,

Harry Duijm, secretaris