Het bestuur van Golfclub Zeegersloot heeft haar Algemene Vergaderingen in 2019 op maandag 27 mei en dinsdag 24 september gepland en nodigt u uit deze data alvast in uw agenda te reserveren.

Namens het bestuur, Harry Duijm (secretaris)