M.i.v. het winterseizoen zijn de stroke indexen van de holes op de Griend- en de Heuvelbaan aangepast. De oplettende golfers onder u hebben dit vast opgemerkt. Naar aanleiding van vragen van leden hierbij een verslagje van hoe e.e.a. in z’n werk is gegaan.

Begin 2018 heeft de handicapcommissie zich gebogen over de indexering van onze baan. Hiertoe hebben we alle beschikbare scores geanalyseerd van qualifying kaarten, inclusief wedstrijdkaarten, uit de periode 29 maart t/m 8 november 2017, de periode dat de baan qualifying was.

We hebben dit gedaan voor het totaal van alle ruim 5.500 kaarten, en eveneens voor specifieke groepen, zoals dames/heren, hdc-groepen, tee-kleuren wit/geel/blauw/rood én combinaties hiervan.

Als moeilijkheidsgraad voor de holes is de overschrijding van het gemiddeld aantal slagen op die hole t.o.v. de par genomen. Dus stel het gemiddeld aantal slagen op hole 1 (par 4) is 5,81, dan is de moeilijkheidsgraad van die hole vastgesteld op 5,81 minus 4 = 1,81.

Op deze wijze kan voor elke subgroep, bijvoorbeeld ‘heren blauw’ of ‘dames rood’ per hole een moeilijkheidsscore worden bepaald.

Duidelijk is dat bepaalde holes voor de ene groep ‘moeilijker’ zijn dan voor de andere groep. Zo heeft hole 3 (het water over) voor ‘dames rood’ een score van 2,75 boven par en is deze hole voor deze groep daarmee de moeilijkste van alle 18 holes. Dezelfde hole heeft voor ‘heren geel’ een score van 1,85 boven par waarmee hij qua moeilijkheid op plaats 7 komt van alle holes. Nog een voorbeeld: hole 4 (par 5, dog leg) is met een score van 4,08 boven par voor ‘hoge handicap-ers’ (hdc groep 6) de moeilijkste hole van de baan, terwijl deze hole voor ‘lage handicap-ers’ (hdc groep 2) met een score van 0,98 boven par op plek 5 staat.

Nu is de Stroke Index niet helemaal synoniem met de moeilijkheidsgraad. Die laatste is zeker een belangrijk element bij de bepaling van de SI, maar ook de verdeling van alle indexen over de baan is van belang. Zo is het gebruikelijk dat de indexen om en om verdeeld worden over de eerste, respectievelijk de tweede 9 holes van een 18 holes baan. Bij Zeegersloot hebben de holes van de Griendbaan dan ook index 1,3,5,7….. en van de Heuvel 2,4,6,8…..

Daarnaast suggereert de NGF dat de som van de indexen per groep van drie holes (hole 1 t/m 3, hole 4 t/m 6, etc) ongeveer gelijk is. Ook zouden de laagste indexen niet helemaal aan het begin of aan het eind van de baan mogen worden toegekend. En meer…

De commissie heeft met inachtneming van bovenstaande ‘bouwstenen’ op de volgende manier de SI voor de verschillende holes vastgesteld:

  1. We nemen de moeilijkheidsgraad op basis van de overall gemiddelden als eerste ingang. Dat levert een afspiegeling van hoe onze leden in totaliteit op de baan spelen.
  2. De rangorde in moeilijkheidsgraad die op deze wijze wordt verkregen, hebben we vervolgens gecorrigeerd om een om-en-om verdeling over de Griend- en Heuvelbaan te krijgen.
  3. Het resultaat hebben we tenslotte getoetst tegen de verdere suggesties van de NGF wat betreft de verdeling van de indexen over de baan.

Deze werkwijze leidde tot het volgende resultaat:

Oude SI Nieuwe

SI

Hole Par   som 3-tal
1 4 9 13
2 4 1 1
3 4 11 7 21
4 5 15 3
5 4 3 9
6 3 17 17 29
7 4 5 11
8 3 7 15
9 5 13 5 31
 
10 4 2 2
11 4 6 10
12 3 18 18 30
13 5 14 4
14 4 8 12
15 3 16 16 32
16 4 4 8
17 3 10 14
18 5 12 6 28

 

We constateren:

  • Aan de ‘regels’ m.b.t. de verdeling van de indexen over de baan wordt redelijk voldaan met als uitzondering index 1. Deze zou eigenlijk niet aan hole 2 (= begin van de baan) mogen worden toegekend. Echter: het is overduidelijk, ook binnen de verschillende subgroepen, de moeilijkste hole van de baan. We hebben index 1 voor hole 2 dus gehandhaafd.
  • De bekende (beruchte) hole 2 en 10 (beide par 4) blijven index 1 en 2 krijgen.
  • Vervolgens blijken de par 5 holes (4,9,13 en 18) gemiddeld genomen voor onze Zeegersloot-populatie de moeilijkste holes.
  • En de par 3 holes (6,8,12,15,17) blijken het minst moeilijk.
  • Al met al een forse wijziging t.o.v. de oude SI verdeling.

De nieuwe indexen zijn m.i.v. de winterkaarten eind 2018 ingevoerd. Omdat de winterbaan toch wat aangepast was wat betreft de positie van de tees (vooral op de Griend) waren de nieuw vastgestelde indexen niet geheel adequaat. Nu er weer van de zomer-tees wordt afgeslagen klopt alles wel helemaal. Hopelijk draagt de aanpassing bij tot nog meer speelplezier!