Na sluiting van de inschrijving, kwamen er toch nog een paar afmeldingen voorbij. Meestal betrof dit onverwacht oppassen van opa of oma, wegens de landelijke lerarenstaking. Op de ochtend van de wedstrijd ook nog 2 afmeldingen wegens ziekte. Uiteindelijk gingen er 50 spelers de baan in voor deze 3-stokken uitdaging: 37 voor de 18 holes en 13 voor de 9 holes.
Een aantal heren besloot op de ochtend van de wedstrijd om alsnog te kiezen om van rood af te slaan. Meestal omdat een aantal teamgenoten dit al hadden besloten, of omdat dit bij 3-stokken een voordeel kan zijn. De betreffende wedstrijdleider achter de tafel heeft gehoor gegeven aan deze verzoeken, alhoewel dat niet gebruikelijk is. Hiervoor moesten dan wel de reeds aangemaakt kaarten worden verwijderd om vervolgens weer opnieuw te worden aangemaakt.
De wedstrijd zelf verliep zonder incidenten. In de ochtend zelfs een flets zonnetje en geen klachten ontvangen over slow-play. Positief gegeven was dat de regen zich netjes gedroeg – die begon pas te vallen nadat alle spelers weer in het clubhuis waren gearriveerd!

Over het algemeen bleek de baan toch wel erg zwaar te zijn voor drie stokken. De prestaties vielen over de hele linie eigenlijk wat tegen.

De dagwinnaars scoorden echter redelijk: Tino Menken wist bij de 18 holes 33 punten te scorten en Tammo Vegter bij de 9 holes 14 punten, Voor ale andere scores en de stand in de Winter-/IJskoning competities wordt verwezen naar de website.