Bij niet al te goed weer moesten de spelers aantreden voor een laatste kans om in een aantal series om de hoofdprijs mee te dingen:
Het was niet alleen de laatste wedstrijd in de serie van drie om de Herfstcompetitie, maar tevens de laatste (15de) wedstrijd om de Seniorenbokaal (Cat.1 en Cat.2) en de ‘Negen-Holes-Trofee’.

Aangezien de winst in al deze competities nog binnen bereik van meerder spelers lag, hadden de wedstrijdleiders ervoor gezorgd, dat deze ‘mogelijke winnaars’ elkaar in één flight tegenkwamen. Dit heeft geleid tot een zeer spannende, welhaast dramatische slotronde, waarbij het weer weliswaar een rol heeft gespeeld, maar die was voor de koplopers van ondergeschikt belang. Voor de in de resp. competities minder goed gepositioneerde spelers was het weer in 17 gevallen reden om de strijd voortijdig te staken.

Als winnaars kwamen uiteindelijk de spelers aan de eindstreep:
Dagwinnaars Herfstcompetitie 3:
Cat.1:   1.  Jos Ploum (32 sbf)               –   2.  Hans Köhler (32 sbf)      –   3.  Rob Zwanenburg (31 sbf)
Cat.2:   1.  Rob Richardson (29 sbf)      –  2.  Tino Menken (29 sbf)      –   3.  John Bosboom (29 sbf)
Dagwinnaars Negen-Holes 15:
1.  Dick van Leeuwen (11 sbf)  –  2.Nelleke Vrijdag (10 sbf)      –  3. Kees Guldemond (10 sbf)

Winnaars Herfstcompetitie:
Cat.1:  1.  Hans Köhler  (73 pt)               –   2.  Jos Ploum  (65 pt)           –   3.  Anita Hamming  (63 pt)
Cat.2:  1.  Jan Stellaard (67 pt)               –   2.  John Bosboom  (66 pt)    –   3.  Johan van Ravenswaay  (64 pt)

Winnaars Senioren Bokaal 2019:
Cat.1:   1.  Jos Ploum (269 pt)               –  2.  Hans KÖhler (268 pt)       – 3.  Jan Parlevliet  (267 pt)
Cat.2:   1.  Tino Menken (257 pt)           –  2.  Tjalling de Vries (257 pt)  –  3. Sija van Vliet (255 pt)

Winnaars Negen-Holes-Trofee 2019:
1.  Dick van Leeuwen (138 pt)  –  2.Johan Kools (127 pt)           –  3. Iet van Leeuwen (126 pt)

Alle winnaars van harte gefeliciteerd met hun prestaties!
Tijdens de slotwedstrijd van het zomerseizoen 2019 op 10 oktober a.s. zullen zij samen met alle andere winnaars gedurende het zomerseizoen worden gehuldigd.