Urgent!

Voor alle leden van Golfclub Zeegersloot

Gezien het maximum aantal personen dat na de aanscherping van de corona maatregelen van 28 september 2020 tegelijkertijd in De Bron mogen verblijven (30 personen) en het aantal leden dat zich voor de Algemene Vergadering van 15 oktober 2020 heeft opgegeven, is het niet mogelijk de AV in De Bron te houden.

Om die reden wordt de AV verplaatst naar

maandag 26 oktober 2020 20:00 uur

en zal dan digitaal plaatsvinden.

In de loop van de week van 12 oktober zullen de leden hierover en over de wijze waarop zij zich voor deelname aan de vergadering kunnen aanmelden nadere informatie ontvangen.

Vooruitlopend daarop deelt het bestuur nog mede dat een aantal leden via het aanmeldformulier of via e-mail voorstellen voor de AV heeft ingediend. Met het oog daarop wijst het bestuur u nogmaals op het bepaalde in artikel 15 lid 3 van het Huishoudelijk Reglement: voorstellen van leden moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering ter kennis van het bestuur zijn gebracht bij een door ten minste vijf leden ondertekend schrijven.

H.L. Duijm, Secretaris