Beste leden

Met ingang van dit jaar lift GC Zeegersloot mee op het programma van Players 1ST dat  ondersteund en begeleid wordt door de NGF. Players 1ST is een enquête-hulpmiddel dat uiteindelijk inzicht geeft in de feitelijke klanttevredenheid van u als lid en van alle gasten die bij ons spelen. Maar ook geeft Players 1ST de noodzakelijke informatie over de aandachts-/ ontwikkelingsgebieden binnen onze club om de klanttevredenheid verder te verbeteren.

Op 16 mei wordt naar een derde van alle leden (random) de enquête gezonden. Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw medewerking door de enquête in te vullen. De volgende verzenddata van de enquêtes zijn 4 juli en 10 oktober naar de overige, nog niet geënquêteerde leden. U ontvangt dus slechts 1 maal per jaar de enquête en invullen zal ongeveer 15 minuten in beslag nemen.
Voor verdere info verwijs ik graag naar onderstaande 2 documenten. Eén document is een sterk verkorte uitleg middels een Wat/Waarom/Hoe en het andere document geeft meer achtergrond-informatie voor geïnteresseerden.
Gedurende het jaar zal ongeveer 1 maand na het uitzetten van de enquête een terugkoppeling via de website plaats vinden over de uitkomsten en bevindingen.

Korte versie uitleg Players 1ST

Uitleg Players 1ST (volledige versie)