Per 20 september 2020 is er een vernieuwde noodverordening COVID-19 HOLLANDS MIDDEN.
Deze noodverordening is opgenomen in de CORONA-PAGINA die u in de bovenbalk van deze website kunt aanklikken.

In de noodverordening zijn de thans geldende  ‘Begripsbepalingen’ beschreven en tevens zijn er aanwijzingen en te nemen maatregelen  bij, samenkomsten, alsmede overige mededelingen in opgenomen.

Inmiddels

IS EN BLIJFT HET VAN HET GROOTSTE BELANG DAT ALLE BEZOEKERS VAN GOLFCLUB ZEEGERSLOOT ZICH STRIKT HOUDEN AAN DE VOORSCHRIFTEN.
U wordt daarbij ook verzocht de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Klik hier voor de inhoud van deze noodverordening.

Bart Rekers
manager.